3D CAD vervangt het manueel tekenen door een geautomatiseerd proces. Het gebruik van 3D CAD-software vergemakkelijkt dus het werk van ontwerpers… op voorwaarde dat zij over de juiste vaardigheden op dit gebied beschikken. Bovendien kan ontwerpsoftware ingewikkeld zijn. Het is dan ook van essentieel belang de teams voortdurend te ondersteunen en op te leiden, zodat zij volledig vertrouwd zijn met het systeem. Maar hoe gaat u te werk?

De uitdagingen van het regelmatig opleiden van teams in 3D CAD

Computer-Aided Design (CAD) kent vele uitdagingen, vooral op het gebied van de opleiding. De teams moeten regelmatig opgeleid worden om :

  • Te kunnen voldoen aan steeds kortere levertijden en steeds hogere kwaliteitseisen;
  • Steeds volledige controle te hebben over het ontwerpprogramma om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken;
  • Zich aan te passen aan de evolutie van de software, met een jaarlijkse update
  • Nieuwe functies onder de knie te krijgen om het ontwerpproces te versnellen en zo de time to market te verkorten.
  • Vaardigheden te verbeteren, op verzoek van de directie of op vrijwillige basis: de werknemers hebben vaak behoefte aan opleiding op dit gebied, om zichzelf te verbeteren en om repetitieve taken te kunnen automatiseren.

De opleiding van teams in 3D CAD biedt dus een oplossing voor vele uitdagingen. Het bevordert niet alleen de efficiëntie van de teams, maar heeft ook een directe invloed op de resultaten en de tevredenheid van de klanten.

 

De rol van het 3D CAD-software bedrijf bij het verbeteren van de vaardigheden

De belangrijkste hefbomen voor het verbeteren van de vaardigheden zijn intrinsiek verbonden met de gebruikte software en de door de leverancier geleverde diensten. De leverancier van uw 3D CAD-software speelt dus een belangrijke rol in de ontwikkeling van de vaardigheden van de softwaregebruikers. Deze moet dan verschillende facetten behandelen:

  • De behoeften van het ontwerpbureau identificeren en de repetitieve taken, en de automatisering daarvan evalueren. De leverancier van de 3D CAD-software kan dan methodologische dagen organiseren, gewijd aan de verbetering van de vaardigheden op deze specifieke punten.
  • Regelmatig communiceren over nieuwe ontwikkelingen in de ontwerpsoftware. Elke serieuze software-ontwikkelaar biedt cursussen aan over nieuwe ontwikkelingen.
  • Zorgen voor een moderne en intuïtieve gebruikerservaring, en geïntegreerde leermiddelen (online hulp, gedetailleerde documentatie, opleiding, enz.) om de vaardigheden van de teams te helpen verbeteren.

De bedrijven moeten er weliswaar voor zorgen dat hun 3D CAD-teams over de nodige vaardigheden beschikken, maar ook de ontwikkelaar van de gebruikte software heeft zijn rol hierin. In dit verband is het belangrijk om bij het kiezen van software te letten op de ondersteuning die de ontwikkelaar biedt. De beschikbaarheid en het reactievermogen van de ontwikkelaar zullen het verschil maken.

TOPSOLID ten dienste van de gebruikers en het opbouwen van hun vaardigheden

TopSolid is een geïntegreerde 3D CAD-oplossing die het ontwerpproces automatiseert om de snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie te verhogen. Er rijst dan een vraag: als de toename van de bekwaamheid van de gebruikers verband houdt met de software-ontwikkelaar, hoe past TOPSOLID dan in deze benadering?

 

Moderne software en regelmatige updates

De TOPSOLID-teams doen er alles aan om regelmatig updates uit te brengen, zodat de 3D CAD-software altijd up-to-date is. De TopSolid-software profiteert van de nieuwste ontwikkelingstechnologieën voor een ultramoderne, maar altijd intuïtieve gebruikerservaring. Bovendien zijn de regelmatige updates bedoeld om de functionaliteiten te corrigeren en voortdurend te verbeteren, gebaseerd op de legitieme eis van de gebruikers. Ook wordt er elk jaar een nieuwe versie van TopSolid geleverd, met tientallen – zelfs honderden – nieuwigheden.

 

Klantenservice beschikbaar om gebruikers te ondersteunen 

Om het opbouwen van de vaardigheden van de teams te vergemakkelijken en de gebruikers te begeleiden bij het in de hand nemen van de voorgestelde nieuwe functionaliteiten, zorgt TOPSOLID voor de beschikbaarheid van haar klantenservice. Er worden dus verschillende niveaus van ondersteuning geboden, om doeltreffend op uw behoeften in te spelen:

 

De TOPSOLID Belgium helpdesk is voor alle klanten bereikbaar via telefoon, ticket service en email gedurende de kantooruren. Onze medewerkers helpen u waar nodig met uw vragen.

 

 

De TopSolid-filosofie voor continue verbetering

De filosofie zelf van de software draagt bij tot de ontwikkeling van de vaardigheden van zijn gebruikers. TopSolid biedt een uitgebreid en regelmatig bijgewerkt online helpsysteem. Zo kunnen gebruikers die dat wensen voortdurend en gemakkelijk informatie krijgen, vooral over onbekende commando’s. TopSolid biedt ook een gebruikersforum waar ontwerpers hun ervaringen, twijfels en vragen kunnen delen. De gebruikers van TopSolid krijgen de gelegenheid om geleidelijk hun vaardigheden op verschillende gebieden te vergroten, naar gelang van hun behoeften en interesses.

 

Zoals u ziet heeft de keuze van 3D CAD-software een directe invloed op de ontwikkeling van de vaardigheden van de teams. De ontwikkelaar van de software moet er dus voor zorgen dat hij een kwaliteitsvolle gebruikerservaring biedt, en zich beschikbaar stellen om de verbetering van de teamvaardigheden te ondersteunen. TOPSOLID is zich bewust van deze uitdaging en gebruikt dus intuïtieve oplossingen en biedt aangepaste opleidingen aan om de beheersing van zijn software te vergemakkelijken. Het resultaat is een geoptimaliseerd ontwerp en een volledig benutte software.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Share This