CAM: Hoe kunt u uw productieprojecten vooraf simuleren?

CAM: Hoe kunt u uw productieprojecten vooraf simuleren?

In het digitale tijdperk worden traditionele productieprocessen omvergeworpen door nieuwe werkwijzen. CAM (Computer Aided Manufacturing) wint steeds meer terrein. Het gebruik van programma’s voor de besturing van machines biedt vele voordelen, zowel wat de flexibiliteit als de betrouwbaarheid betreft. Het is echter belangrijk de juiste programmering te voorzien voor de juiste projecten!Hoe kunt u uw voordeel doen met CAM en uw productieprojecten vooraf simuleren? Volg onze aanwijzingen om te begrijpen wat er op het spel staat en om stap voor stap door deze cruciale productiefase te worden geleid!

CAM en projectsimulatie: waar hebben we het over?

 

Wat is simulatie toegepast op CAM? Concreet gaat het om de simulatie van bewerkingstrajecten, berekend rekening houdend met precieze factoren (machine, gereedschappen, werkstukopspanningen, afgewerkt stuk en onbewerkt stuk). De programmeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze simulaties. Over het algemeen maakt hij of zij deel uit van het team van programmeurs, maar hij of zij kan ook verbonden zijn aan de productieafdeling.

Door simulatie kan op de productie worden geanticipeerd. Aangezien de kosten per uur van een machine hoog zijn, wordt ernaar gestreefd tijd te besparen door de bewerkingsprogramma’s voor te bereiden. De tijd die aan projectsimulatie wordt besteed, betekent tijdwinst bij het opstellen en voorbereiden van de machine in de werkplaats. Terwijl de bewerking van sommige onderdelen slechts tien minuten in beslag neemt, kan bijvoorbeeld twee uur nodig zijn voor de opeenvolgende fasen van machinevoorbereiding, verificatie, controle en afstelling.

De toegevoegde waarde van simulatie in CAM ligt dus in de vermindering van de tijd die wordt besteed aan het monopoliseren van de machine voor activiteiten die niet onmiddellijk productief zijn.

 

Wat is het doel van projectsimulatie?

 

De voordelen van projectsimulatie zijn talrijk:

 • Controle van de uiteindelijke staat van de te bewerken geometrie, rekening houdend met de afmetingen, toleranties en oppervlakteafwerking. Heb je een onderdeel gemaakt dat voldoet aan de verwachtingen van de klant?
 • Rekening houden met de kinematische beperkingen van de machine, d.w.z. de nuttige bereiken en de begrenzingen van de rotatieassen beperken. Hierdoor wordt voorkomen dat de machine in een “buiten limiet” positie terechtkomt waardoor het programma wegens plaatsgebrek niet kan worden uitgevoerd. De hoeken zijn duidelijk gedefinieerd om onbereikbare posities te voorkomen.
 • Ervoor zorgen dat de bewerking uitvoerbaar is door de werkstukpositie in te stellen voordat u de machine start. Als u een compleet onderdeel gaat bewerken zonder te controleren of de machine op de werkvloer de productieparameters aankan, loopt u het risico dat u helemaal opnieuw moet beginnen. Dit is een verspilling van tijd en geld.
 • Rekening houden met de omgeving van de machine, zoals de taster, het gereedschapsmagazijn of de werkstukopspanning. Dit helpt niet alleen bij het definiëren en ontwerpen van de juiste bewerkingsstrategie, maar ook bij het optimaliseren van de programmering om botsingen te vermijden.
 • Rekening houden met de grootte van de snijgereedschappen en hun vermogen om niet te botsen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat zij het te bewerken gebied kunnen bereiken. Een te kort gereedschap is bijvoorbeeld niet geschikt voor het bewerken van de bodem van een kamering. Omgekeerd kan een te groot gereedschap in botsing komen met het werkstuk of de opspanning. Gereedschapvoorbereiding met CAM helpt om deze risico’s te vermijden.
 • Simulatie van de machinebewegingen voor de productie begint. Het is geruststellend vooraf te weten wat er werkelijk gaat gebeuren zodra het fabricageprogramma op de machine wordt gestart. Deze voorafgaande stap zorgt ervoor dat de bewegingen op de werkvloer soepel verlopen. Te snelle en plotse bewegingen kunnen de machine verrassen en sporen achterlaten op het stuk.

 

Simuleren van uw productieprojecten: een cruciale stap

 

Simulatie is een cruciale stap in het fabricageproject omdat hiermee het bewerkingsbereik van A tot Z kan worden gecontroleerd. Concreet maakt de simulatie van productieprojecten het volgende mogelijk:

 • Bevestiging van de correcte bewerking van het onderdeel, in overeenstemming met de verwachte technische specificaties;
 • Zorgen voor de juiste voorbereiding van de werkstukopspanningen en gereedschappen;
 • Zorgen dat er geen botsingen plaatsvinden, in het bijzonder geen botsingen met machines, botsingen met het eindproduct of het onbewerkte product tijdens de bewerking, of botsingen met de opspanmiddelen voor de bewerking.

Dankzij de voorafgaande simulatie van de fabricageprojecten kan de machine het gehele bewerkingsprogramma uitvoeren zonder het risico van blokkering als gevolg van kinematische of mechanische beperkingen.

TopSolid’Cam en simulatie

De CAM- en CAD/CAM-software van TopSolid is zijn tijd vooruit en integreert verschillende functionaliteitsniveaus:

 • Een eerste niveau van simulatie, snel toegankelijk om de juiste bewerkingstrajecten te garanderen. Bij de berekening moet rekening worden gehouden met de situatie in de werkplaats (machine, assemblage, gereedschappen, onbewerkt en afgewerkt onderdeel), maar moet ook elk risico op botsingen worden vermeden.
 • Een verificatieniveau, oorspronkelijk ontworpen om de oppervlaktegesteldheid van het afgewerkte stuk na machinale bewerking te berekenen. Mettertijd is dit instrument geperfectioneerd. Vandaag kan hij ook de machine in beweging simuleren. Als er botsingen worden gedetecteerd, wordt de programmeur onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 • Eén niveau van ISO-codesimulatie. De ISO-code (of G-code) is de beschrijving van het programma in machinetaal in de TopSolid’Cam-software. Het ISO-bestand bevat alle instructies die nodig zijn om de machine in beweging te zetten. Met andere woorden, het is dit programma dat in de werkplaats aan de machine wordt doorgegeven.

Concreet gaat het erom het bestand te simuleren dat in G-code is geschreven en door de post-processor is gegenereerd. Er zijn een groot aantal machinetalen. De originaliteit van TopSolid’Cam ligt in zijn vermogen om zich aan te passen aan de juiste machinetaal naar gelang de technische kenmerken van de werkplaats. Voor optimale flexibiliteit biedt TopSolid’Cam verschillende post-processors die in staat zijn het met de software gemaakte programma te vertalen in de juiste machinetaal.

De simulatietool is volledig onafhankelijk van de TopSolid’Cam-software en is 100% neutraal. De rol ervan is de ISO-code te herlezen en te simuleren terwijl deze wordt geschreven. Alvorens het programma op de machine uit te voeren, voert het een laatste verificatie uit voor meer veiligheid. Dit verificatie-instrument is nu onmisbaar in sommige bedrijven als onderdeel van hun kwaliteits- en programma-validatieproces.

 

 

Dus hoe simuleert u uw productieprojecten vooraf? Simpelweg door over te stappen op CAM! TOPSOLID biedt u een speciale oplossing. Met TopSolid’Cam kunt u de bewerkingskarakteristieken simuleren en verifiëren voordat u met de productie begint. Wilt u meer weten over projectsimulatie in CAM? Neem vandaag nog contact op met onze teams !