Yeniliklere evet ama daha düşük maliyetle! Endüstriyel şirketlerin önündeki en büyük sorun olan bu bilmece, en güçlü ve birbirine zıt zorlukları bir araya getirir.  Bir teknolojik ilerlemenin bir diğerini takip ettiği rekabetçi bir bağlamda, bütçeyi bir kara deliğe dönüştürmeden sürekli olarak teknikleri ihtiyaçlara uyarlamak gerçekten zordur. Zorlukların merkezinde verimin daha iyi hale getirilmesi varken CAD-CAM, kaliteden ödün vermeden zaman ve para kazanmak için zorunlu görünüyor. İnovasyon ve masrafların azaltılması kavramları, bir CAM çözümü kapsamında ne anlama gelir ve verim kazanmak için hangi yazılımı seçmek gerekir?  Analizimiz…

1/ Bir CAM çözümü, endüstride inovasyonu nasıl ve hangi şartlarda teşvik eder?

Bir CAM çözümü ile inovasyon yapmak, her şeyden önce projeleri en iyi ve en hızlı biçimde gerçekleştirme kapasitesi ile nitelenir. CAM, birçok imalat stratejisine erişim sağladığından tasarımcılar ve üreticiler, gitgide daha karmaşık parça geometrilerini, üretim yöntemlerini değiştirmeye gerek duymadan kavrayabilirler.

Örneğin ürün tasarımında içi maksimum boşaltılmış bir parça, yani daha hafif bir parça, mekanik özelliklerini mutlak biçimde korumalıdır. Yeni malzemelere başvurulması bu ön koşula cevap verse de CAM çözümü, üretim yöntemlerinin idaresi ve ürün kalitesinin korunması için en etkili yöntemdir… ancak bir şartla: iyi donanımlı olmak!

Bu anlamda, seçilen CAM çözümü, teknolojilerdeki hızlı değişimlere, makine takımlarının performanslarına, müşterilerin en zorlayıcı taleplerine ve aynı zamanda faaliyetinizin ve kullanılan sistemlerinizin özelliklerine sürekli ayak uydurmak için uyarlanabilir olmalıdır.

Özetle, sakince inovasyon yapmak için, esnek, kişiselleştirilebilir ve kesinlikle güçlü simülasyon ve otomatizasyon fonksiyonlarına sahip bir CAM aracına öncelik tanıyın. Bu kriterler, en karmaşık parçalarınızın kalitesini kontrol altında tutmak ve en ileri düzey makineleri idare etmek için elzemdir.

Bu şekilde inovasyonun kapıları size devamlı açık olur… daha az masrafla!

 

2/ Bir CAM yazılımı, masrafların azaltılmasına nasıl yardımcı olur?

Bir CAM yazılımı kullanımı kapsamında, her biri zaman kazanmaya bağlı beş faktör masraflarınızın azalmasını sağlar:

1 – İnsan kaynaklarının saatlik maliyetinde azalma 

Şirketin bilgi birikiminin CAM yazılımına entegre edilmesi ile çalışanlar imalat programlarını yeniden kullanabilir, adapte edebilir ve otomatik hale getirebilir. Atölyede onaylanmış işlemler, bu şekilde hızlandırılmış ve güvenli hale getirilmiş olur. Bunun yanı sıra, dokümanların (araçların, operasyonların listesi, parçaların konumu ve kaynağı…) yazılmasının otomatikleştirilmesi, erişimi önemli ölçüde akıcı hale getirir, bilgi alışverişini kolaylaştırır ve çalışanları tekrarlayan gereksiz çalışmalardan kurtarır. Sonuç : zaman tüketen işler üzerinde daha az zaman harcanır, iş birliğine dayalı çalışma öne çıkar ve kişi başına saat ücreti önemli ölçüde azalır!

2 – Makine kaynaklarının saatlik maliyetinin azaltılması 

CAD-CAM kapsamında programlama yalnızca kolaylaştırılmakla kalmaz aynı zamanda atölyeden büroya taşınır. Dolayısıyla, bir programı gerçekleştirmek veya onaylamak için makineyi meşgul etmek gerekli değildir. Meşgul etme süresinin azalması demek ise daha az masraf demektir!

3 – Hurda oranında azalma 

İmalat kusuru olan bir parçanın, şirkete yalnızca ham madde olarak değil aynı zamanda üretim süresi anlamında da masrafı olur. CAM yazılımının bu tip risklere karşı cevabı, imal edilecek parçanın gerçekçi bir simülasyonuna dayanır. Üretimin işleme konulması için gereken süre azalırken özellikle hurda çıkması önlendiğinden masraflar çarpıcı biçimde düşer!

4 – Kırılma sorununda azalma 

Bir parçanın üretimi, ham madde, aletlerin yıpranması, makinelerin meşgul edilmesi, insan gücünün zamanı gibi masrafları beraberinde getirir… Üstelik parça ne kadar teknik gerektirirse dönüşüm sayısı da o kadar artar (imalat, düzeltmeler, işleme, kontroller…) ve maliyet rakamları yükselir. Ancak üretim sonrası çatışma durumunda fatura şirket için ağır olur: kesin zarar, teslimat gecikmesi cezaları, sonraki üretimlerde devam eden etkiler, müşteri memnuniyetsizliği ve güven kaybı. Söz konusu olan kesici aletler ise ve zararı makineler görüyorsa, imalatın durması zorunlu hale gelir ve fiyasko kapıya dayanır… 

Bu tip “tatsızlıkları” önlemek için CAM aracının faydası üzerinde ne kadar ısrar etsek azdır.

5 – Kesim performanslarının iyileştirilmesi 

CAD-CAM sayesinde kesim için gereken mekanik gayretler daha iyi hale getirilebilir ve makinelerin ürettiği güç azaltılarak kullanım ömürleri uzatılabilir. Bu anlamda, imalat süresi, duruma göre %30 ila %70 arasında azalır ve üretim için gerekli sarf malzemelerinin satın alımındaki düşüşe bağlı olarak masraflar 10 kat azalabilir!  Peki bunların yanında imalat kalitesi? İmalat kalitesi korunur, hatta daha iyi hale getirilir.

CAM çözümü ile kazanılan zaman, masrafların azaltılmasının yanı sıra üretimin yenilenmesi ve daha iyi hale getirilmesini sağlar. Geriye artık “sadece”, pazar gereksinimlerine ve ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmek kalır. 

 

3/ TopSolid : verim kazandıran CAD-CAM aracı

TOPSOLID SAS tarafından tasarlanan global CAD-CAM çözümü TopSolid’Cam yazılımı, makine takımlarının imalatı ve idaresinde 40 senelik bir bilgi birikiminden faydalanır. Kullanım kolaylığı ve fonksiyonel ve teknik gücü bir araya getiren ve endüstrinin farklı sektörlerinde kendisini kanıtlamış bu araç, inovasyona bağlı gerekliliklere daha düşük maliyetle cevap verir.

Gerçekten de simülasyonun güvenilirliği sayesinde, parçanın karmaşıklığı hangi düzeyde olursa olsun üretime konulmasını hızlandırır ve güvence altına alır.  Örneğin araç, işlemler arası hareketlerin tamamını göz önüne alır, kesim hatlarını ideal hale getirir, kalan ham maddeleri idare eder, olası çarpışmaları ön görür… Bileşenlerin, masrafların azaltılmasının doğrudan bağlı olduğu iki faktör olan zaman ve hassasiyet kazancında birleştiği, bunlarla sınırlı kalmayan bir liste.

TopSolid’Cam çözümü, diğer yandan makine takımlarının ilerlemesi ile evrilen ve son yenilikleri (MOCN, CNC, kesici aletler, imalat montajı vb.) bünyesine katan, modernliğin tamamlayıcı unsurudur.

Araç, ihtiyaçlarınız yönünde ifade düzeyinize adapte olur ve kullanmaya başlarken ve kullanırken ergonomik ve sezgisel arayüzleri sayesinde kolaylığını ortaya koyar. İmal edilecek parçalar veya kullanacağınız makine ne tipte olursa olsun, hızlı ve doğru üretim yaparsınız!

 

Uzun vadede gerçek bir yatırım ve düşük masraflı inovasyona götüren pasaport olan CAD-CAM aracı, faaliyetinize ve özelliklerine adapte olmak ve size verim kazandırmak için iyi belirlenmiş bir dizi kritere cevap vermelidir. TopSolid’Cam çözümü bu anlamda, yakın bir ortaklığın parçası olarak, zorluklarınızın üstesinden gelmek ve endüstrinin gelecek zorluklarına karşı durmak için bir kalite kriteridir. Zaman dışı aktiflerinizden menfaat sağlayın, otomatikleştirin ve ilerleyin: TopSolid’Cam ile, adil fiyata yenilenmek için donanımınız tamamdır!

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?  TopSolid’Cam çözümümüzün tamamını keşfedin

Share This