Mimarlar, etüt büroları, dış işler… Bir bina inşaatı farklı aktörlerin müdahalesini gerektirir. Alışverişi akıcı hale getirmek ve her işlemin koordinasyonunu sağlamak için BIM, mükemmel çözümdür. Bu çalışma süreci, inşaat sektöründe giderek artan bir önem kazanmaktadır. Tam olarak söz konusu olan nedir ve CAD-CAM’e nasıl entegre edilir?

BIM nedir?

BIM, İngilizce “Building Information Modeling”, yani “Yapı Bilgi Modellemesi”nin kısaltmasıdır. Bir dosya formatı veya özel bir yazılım değil, daha çok, bir inşaat/renovasyon projesine katılan farklı katılımcılar arasında iş birliğini kolaylaştıran bir çalışma sürecidir. Bu iş birliği, dijital bir maket (MN) etrafında yapılır. Bir devrimden daha fazlası olan BIM, yeni teknolojilerin gelişimine bağlı, inşaat sektörü katılımcılarının tamamını kapsayan bir evrimdir.  Bu yeni çalışma usulü, inşaat şirketlerinin dahili işleyişi kadar aynı proje üzerinde çalışan farklı katılımcılar arasındaki ilişkilere de etki eder.

Binanın tasarlanmasından yıkımına kadar BIM, bir altyapının tüm ömrü boyunca güvenilir bilgiler paylaşılmasını sağlar. Dijital maket BIM için temel bir unsurdur çünkü altyapının fiziki ve fonksiyonel özelliklerinin dijital bir temsilini sunar.

 

 

Neden gitgide daha fazla şirket BIM’i tercih ediyor?

BIM süreci herkes için şimdilik kolay anlaşılır olmasa da giderek daha da genele yayılma eğiliminde ve kullanımı da büyümekte. Bu yöntemin anında sağladığı faydalardan biri, en baştan itibaren bilgi alışverişini kolaylaştırması. IFC (Industry Foundation Classes) dosya yapısının tanımı, belgeli yazılımların tamamı için standarttır ve ortaktır. Böylelikle, A yazılımında belirli bilgilerle belirlenen bir merdiven, B yazılımında da tamamen aynı özelliklere sahip olacaktır.

Dijital bir maket hazırlanmasıyla BIM aynı zamanda, bütçeye ve süreye sadık kalarak çalışmanın kalitesini de yükseltmeyi hedefler.

BIM’i benimsemek oldukça zorlu bir iştir çünkü alışkanlıkların tamamıyla değişmesi anlamına gelir. Her yeni yöntem gibi BIM sürecinin bir şirket bünyesinde uygulamaya konulması da ilk aşamada kaçınılmaz olarak bir verim kaybını beraberinde getirir. Katı bir çalışma yöntemi olmadığı için, bazı aşamaların bir projeden diğerine farklılık göstermesi ender rastlanan bir durum değildir. Bununla birlikte, ilk dalgalanmaların geçmesiyle BIM yöntemi, bir proje ile alakalı şirketlerin tümünün önemli ölçüde verim kazanmasını sağlar.

 

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

BIM ve CAD-CAM’ın nasıl bir ilişkisi vardır?

Bir sürecin olgunluk düzeyini tanımlamak için genellikle BIM düzeylerinden bahsedilir.

 

 

Dijital maketten gerçek anlamda bahsetmeye 2. düzeyden itibaren başlanır. Dijital maket sadece bir 3D dosya değildir: aynı zamanda ve özellikle, bu dosyaya eşlik eden verilerdir.

Örneğin, 3D modellendirilmiş bir merdiven aşağıdaki verilere sahiptir:

 • Merdiven Sınıfı (IfcStair)
  • Merdiven Türü (düz, çeyrek dönüşlü, kavisli, spiral…)
 • Pset Merdiven (Pset_StairCommon)
  • Referans
  • Durum
  • Basamak sayısı
  • İstenen geçiş yüksekliği
  • Ateşe dayanıklılık
  • Acil çıkış

Bir pencerenin boyutları, ısıl geçirgenlik faktörü, cam yüzey oranı vb. olacaktır.

İlk önce mimar, binanın tanımlanması üzerine çalışır; sonra inşaatla ilgili her şirket gelir. Bu şirketler, mimarın maketini alarak kendilerine ait payı derinleştirirken bilgi birikimlerini ve teknik kısıtlamalarını da dahil ederler. Tasarım yazılımları bu aşamada devreye girer.

 

TopSolid BIM’in daha kolay kavranmasını nasıl sağlar?

TopSolid, asıl olarak 3D çalışır ve doğal olarak 3D dijital bir maket üzerinde rahatlıkla tasarım yapar. Optimum hale getirilmiş ve belgeli IFC verilerin içe aktarımı, büyük çaplı çalışmaların toparlanmasını kolaylaştıran seçeneklere sahiptir (mülke göre konu filtresi, kata, binaya göre seçim…).

Çalışma alanları yöneticisi gibi başka tasarım araçları da sunulmaktadır. Bu yenilikçi ve piyasada benzeri olmayan fonksiyon, doğrudan maket üzerinde 3D coğrafi bölgeler oluşturulmasını sağlar. TopSolid, çalışmayı bu bölgelerle kısıtlayarak tasarımcının ekranda yalnızca işi için faydalı kısmı görmesine olanak tanır.

Bir binada bir merdiven ve iki korkuluk gerçekleştirmesi gereken bir şirketi örnek alalım. Önce binanın dijital modelini mimardan alır:

 

 

İlk olarak kullanıcı, 3D bölgeleri belirler ve her bölge için tasarımda gerekli parçaları seçer (döşeme taşları, duvarlar, aksesuarlar…).

Sonra TopSolid, otomatik olarak çalışma alanı dokümanlarını oluşturur (2).

Kullanıcı, çalışmalarını doğrudan oluşturulmuş bölgelere dayanarak hazırlayabilir (3).

Son aşamada, TopSolid çizerin oluşturduğu bütün çalışmaları otomatik olarak bir araya getirir (4). Şirketin dijital maketine karşılık gelen, bu son birleştirmedir.

 

Bir BIM fonksiyonunu bir günde benimsemek ve anında faydalarından istifade etmek olanaksızdır. İdeal bir yatırım getirisi için, çalışma şeklinde bu tip bir değişiklik destek alınarak yapılmalıdır. BIM sürecinde yüksek teknik performans gösteren ve çalışma için oldukça faydalı araçlara ilaveten TOPSOLID şirketi, bu özel yöntem için çizerleri eğitmeyi ve öğrenim sürecinde yanlarında olmayı önermektedir. Şirket böylece, verim kaybından birçok gün tasarruf etmiş ve BIM’e ilişkin hata riskini önemli ölçüde azaltmış olacaktır.

Share This