3D yazılım: planlama projeleri için zorluklar neler?

3D yazılım: planlama projeleri için zorluklar neler?

3D, günümüz itibarıyla ahşap endüstrisinde CAD-CAM çözümleri için standarttır. Bununla birlikte, karmaşık ve/veya geniş çaplı planlama projeleri kapsamında 3D modelleme, zorluk yaratan bir kaynak olabilir ve engeller yaratabilir. Özel olarak planlamacıların karşılaştıkları zorlukları ele almak ve performanslarını yükseltmelerine yardımcı olmak için CAD-CAM bu tip sorunsalların üstesinden gelmelidir. Planlama projelerinizdeki 3D zorluklarına cevap olabilecek vazgeçilmez yazılım fonksiyonları nelerdir ve bu bağlamda TopSolid çözümünün kattığı değer nedir? Cevaplar!

3D yazılım: planlamada kilit fonksiyonlar

 

Ön etüt aşamasından imalat aşamasına kadar planlamacıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 3D yazılım, şu fonksiyonları sunmalıdır:

 • Teknik şartname unsurlarının entegrasyonu: bu aşamada yazılım, farklı dosya formatlarında 3D veri alımını sağlayabilmelidir. Örneğin: profesyoneller arasında oldukça yaygın Autodesk yazılımı ile geliştirilmiş ve kullanılan BIM, DXF veya DWG normunda IFC formatı.

 

 • Modelleme komutları: 3D yazılım, planlama ortamına uygun olmalıdır; örneğin: açıklıklar dahil edilerek (kapılar, pencereler…) duvar, zemin ve tavan oluşturma.

 

 • Tasarım komutları: yazılım, 3D mobilya tasarlayabilecek fonksiyonlar içermelidir; örneğin: panellerin ve kiniş, yiv, profil çıkarılması, montaj vb. gibi işlemlerin belirlenmesi.

 

 • İmalatçı teknolojilerinin entegrasyonu: yazılım bu anlamda, parametrelenmiş 3D bileşenler kütüphanesi sunar.

 

 • 3D imalat prosedürlerinin kişiselleştirilmesi: imalat aracına tam uyması için prosedürler kişiselleştirilebilmelidir.

 

 • 3D görselleştirme: uygun karar alımı ve etkili bir iletişim için yazılım, tasarım detaylarının bütünü için hassas ve ergonomik bir görselleştirme yapmalıdır.

 

 • Çalışma alanına göre proje organizasyonu: alanlar, tasarımı ve üzerinde yapılan değişiklikleri basitleştirmek ve bilhassa büyük projelerde ortak çalışmayı mümkün kılmak için 3D hacimlerle sınırlandırılmıştır.

 

 • İmalat teknolojilerinin göz önüne alınması: Projenin 3D tanımından yola çıkarak yazılım, imalatın otomatik hale getirilebilmesi için farklı imalat teknolojilerine adapte olabilmelidir.

Entegre 3D ve CAD-CAM yazılımı: avantajları nelerdir?

 

Entegre CAD-CAM çözümü için 3D’nin avantajları sayısızdır. 5 önemli katkısına yakından bakalım:

Planlama projesinin her aşamasında daha fazla ergonomi

Projenin ön etüt aşamasından itibaren 3D, hacimlerin kendi ortamlarında hassasiyetle belirlenmesini sağlar. Sonrasında 3D, mobilyaların yeni montaj prosedürlerinin araştırılması ve geliştirilmesinde vazgeçilmez bir gereç olarak karşımıza çıkar. 3D aynı zamanda, karmaşık parça imalatı programlarının, 5 eksenli CNC’de ayarlanması için değerli bir avantajdır. Planlama projesinin her aşamasında 3D, doğru teknoloji ile yönetildiğinde işi kolaylaştırarak performansın artmasını sağlar.

Projenin tüm katılımcıları yararına etkili bir iletişim aracı

Planlama projesinin global yönetimi kapsamında entegre CAD-CAM çözümünün 3D fonksiyonları, her seviyede iletişim için önemli bir avantaj haline gelir.

 

  • Projenin teknik yönleri için: 3D dijital model, projenin farklı katılımcılarıyla ürün toplantılarını canlandırmak için bir destek görevi görür. Entegre CAD-CAM çözümü bu bağlamda karar alınmasına yardımcı olur. Planlamanın hassas biçimde görselleştirilmesi sayesinde, bilinçli bir şekilde doğru teknik seçimler yapılır.
  • Ticari açıdan bakılırsa: 3D görseller oluşturarak entegre CAD-CAM çözümü sayesinde müşteri, mükemmel biçimde gerçekçi bir render alabilir. Planlamacı bu şekilde, müşterisi ile daha kolay bilgi alışverişi yapabilir ve proje de bir o kadar hızlı ilerler.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

Hata riskinin ortadan kaldırılması

Karmaşık bir montaj etüdü sırasında parçaların birbiri içine nasıl geçtiğini 3D görselleştirmek, verilen bir alanda eklemli bir montaj animasyonu kullanmak, statik veya dinamik çarpışmaları analiz etmek… montaj kusuru olmadan, önceden bir prototip hazırlamaya gerek kalmadan bir tasarım yapabilmek için bir bu kadar daha vazgeçilmez 3D fonksiyonu.

Hata riskini sıfıra indirerek planlamacı, sadece zaman kazanmakla kalmaz, itibarını sağlamlaştıracak bir güvenilirlik kriterine sahip olur.

 

3D modelleme sayesinde hazırlıkta önemli ölçüde zaman kazancı

Hassas ürün hazırlığı aşamasında zaman kazanmayı öngörmek: Bu, 3D modelleme fonksiyonuna sahip CAD-CAM yazılımının verdiği vaattir. Bir yandan, bir parçanın tasarımı sırasında 3D yapılandırma sayesinde, parçanın gerçekçi ve detaylı bir render’ı alınarak performansları tahmin edilebilir. Diğer taraftan, makinede üretim simülasyonu sayesinde, farklı etaplar görselleştirilir ve gereken süre hesaplanır.

CAD ve CAM’in karşılıklı çalışabilir olma özelliği ve otomatik plan oluşturma bir araya getirilerek 3D yazılım, tasarım aşamasından itibaren üretim prosedürlerini öngörebilir. Hatalar ortadan kaldırıldığı ve veriler güvenlik altına alındığı için hazırlık aşaması en güvenilir ve en hızlı aşamadır. Organizasyon bu şekilde talebe hızlıca cevap verebileceği gibi, kalite ve verim anlamında da kazanç sağlayacaktır!

3D modelleme aracı ile CAD-CAM değişikliklerinin gerçekçi ve gerçek zamanlı görselleştirilmesi

Tasarım sırasında değişebilecek ihtiyaçlara etkili biçimde cevap vermek için 3D modelleme, her durumda hızlı cevap verme özelliği ile sağlamlaştırılmış maksimum hassasiyet gerektirir. Bu anlamda, gerçek zamanlı olma ve CAD ve CAM iş birliği, 3D ve entegre CAD-CAM yazılımın temellerini oluşturur.  3D parametrik modelleme aracı sayesinde etüt bürosu, rötuş yapılacak unsur sayısı (boyut, malzeme çıkarılması, parçaların montajı…) ne kadar fazla ve karmaşık olursa olsun projeyi ilerletir. Müşteri ile birlikte önceden seçilen tasarım kurallarına göre üzerinde bu şekilde çalışılan parça, çalışma yükünü ağırlaştırmadan otomatik olarak görselleştirilir ve kontrol edilir.  Tasarım yine güvenilirlik ve zaman kazanır. Planlar, listeler ve imalat programları gerçek zamanlı güncellendiği için değişiklikler, atölyede makinelerin parametrelerinin adapte edilmesi için üretime akıcı biçimde aktarılır.

Herkesin mükemmel biçimde anlayabileceği atölye dokümantasyonu

3D görüntüler içeren planları alan atölye, parçaları ve yapılması gereken montajları anında anlar. Gidip-gelme sorunu yaşamazsınız, atölyenin işini kolaylaştırırsınız ve yine hata riskini azaltırsınız. Zaman kazanmanın iyi bir yolu… Bu açıdan CAD-CAM 3D, daha iyi okunabilen dokümantasyonu çok daha kolay oluşturur ve ayrıca, doğrudan atölyede 3D görselleştirme araçları sunar.

 

TopSolid’Wood : CAD-CAM işlemlerini kolaylaştıran 3D çözüm

 

Teknolojik TopSolid’Wood seçenekleri, entegre CAD-CAM çözümü, ileri 3D modelleme fonksiyonları sayesinde planlamacıların ihtiyaçlarına mükemmel biçimde cevap verir. Hassas ve parametrik Parasolid modelleme aracını baz alan TopSolid’Wood, ahşaba dayalı mesleklere ilişkin fonksiyon prensibine göre geliştirilmiştir ve ayrıca, piyasadaki CAD çözümlerinin çoğu ile uyumlu içe ve dışa 3D veri aktarımı arayüzüne sahiptir.

Bunun dışında 3D TopSolid’Wood yazılımı sayesinde, güncel projelerin, bilhassa kişiselleştirme, kişiye özel hale getirme ve bunlara bağlı birçok değişiklik gibi yüksek gereksinimlerine etkili biçimde cevap bulunabilir. Gerçekten de, gerekli ayarlamaların sayısı ne olursa olsun, değer zincirinde önemli sonuçlara yol açar:  

 • Boyutsal düzeltme: bir ögenin tek bir boyutunun değişmesi, tüm tasarım/üretim zinciri üzerinde tekrar çalışılmasını gerektirir.
 • Fonksiyonel düzeltme: daha radikal ve etkisi daha da fazla olan bu düzeltme, bir ögenin formuna veya fonksiyonuna ilişkindir. Ürünlerin, çalışma alanında yapılandırılması ve planlanması tamamıyla gözden geçirilmelidir.
 • Estetik düzeltme: bu noktada her şey beklenmelidir ve özellikle renk, finisaj, madde, malzeme, vb. anlamında her talebe adapte olmayı bilmek gerekir.

Projenin kalitesini korumak üzere, tüm hata veya veri kaybını önlemenin daha güçlü bir kontrol gerektirdiğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. Ancak böyle bir bağlamda, zaman ve kazanç kaybı da karşımıza çıkar.

CAD-CAM proseslerinin performansını garanti etmek için basitleştirmek önemlidir. Bu anlamda, 3D TopSolid’Wood çözümü tasarım aşaması sırasında, bir projeye ilişkin dokümanların tümünü (akış listesi, parça planları, yükseltmeler, montaj bilgileri…) tek bir referans dokümanda birleştirir: ana dosya. Hata riskini ve verilerin yeniden ele alınması için gereken zamanı ortadan kaldırarak 3D yazılım, düzeltmenin getirdiği kısıtlamaları fark yaratan bir avantaja çevirir. Planlamacı, daha hızlı ve daha nitelikli bir tasarım gerçekleştirir.

3D modelleme fonksiyonlarını da kullansanız, 3D geormetriden veri alımı da yapsanız, TopSolid’Wood’da bir planlama tasarımı, projenizin teknik verilerini daha kolay ve güvenilir kullanmanızı sağlar. Atölye ve taşeronlar ama aynı zamanda da müşteri bundan doğrudan faydalanır.

 

TopSolid CAD-CAM’ın geniş çaplı planlama projelerine katkısı 

 

Karmaşık ve/veya geniş çaplı planlama projelerinin yönetimi için entegre CAD-CAM içeren 3D doğru yazılım mı? Evet, eğer araç projeye dahil farklı mesleklerin iş birliği içinde ve koordineli çalışmasına olanak tanıyorsa. Bu gerekli olan minimum koşuldur!

 TopSolid’Wood, sadece bu zorunluluğu entegre etmekle kalmaz daha da ileri giderek farklı alanlardan tasarımcılara, aynı proje üzerinde bölgeye göre çalışma erişimi sunar.

Konsept, her bir bölge proje üzerinde çalışan bir mesleğe yönelik olmak suretiyle kendi fonksiyonel verilerine sahip, farklı ergonomik çalışma alanlarının oluşturulmasına dayanır. Bu alanlar, teknik şartname veya ana dosya belirlemelerine göre veya harici yazılımlardan gelen CAD dosyalarından oluşturulabilen yapı ağacı formunda verilir.

Planlamacılar isterlerse, ihtiyaçlarına göre farklı tasarım detayı düzeyleri arasından seçim yapabilirler: global bir çalışma için basitleştirilmiş temsil veya projenin hedeflenen bir bölgesinde, montaj, kalıplama, kullanılan malzemeler vb. gibi detayların daha ince temsili. Her bir planlamacı, ana dosyadan elde edilen verilere dayanarak kendi bölgesinin planlamasını yapar. Bu da referans dosyada yapılan her değişikliğin çalışma bölgelerinde otomatik olarak güncellenmesi ve bu şekilde planlamacıların tasarımlarına hızlıca adapte olması anlamına gelir. … gerçek bir çalışma rahatlığı. Tüm bölgelerin planlaması yapıldıktan sonra projeyi denetleyen kullanıcı, projenin global tutarlılığını kontrol etmek için tüm dosyaların nihai birleştirmesine geçer.

İşleyişteki bu esneklik, geniş çaplı projelerin tasarımının hızlandırılması ve güvence altına alınması için etkili bir yoldur. Her meslek grubu aynı bilgilere, aynı anda sahip olduğundan iletişim daha akıcı ve iş birliği daha verimlidir. 

Sonuç

CAD-CAM entegre 3D TopSolid’Wood yazılımı, en karmaşık ve en kaliteli projelere eşlik eder: planlamacılar, ahşap endüstrisinin farklı ve çeşitli sorunsallarına hızlı ve doğru cevap verir, değişikliklere gerçek zamanlı adapte olur ve tasarımın performansını zaman ve kalite açısından korur.

Standart veya özel tasarımların etüt ve üretim aşamalarını optimum hale getiren TopSolid’Wood 3D yazılımı, üretimin başlamasından önceki işlem süresini önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, 3D ve CAD-CAM’i bir araya getiren bir çözüm sayesinde ahşap endüstrisindeki kazanç ve rekabet zorluklarının üstesinden gelebilirsiniz.