TopSolid BoostMilling: Jak ušetřit čas při hrubovacích cyklech?

TopSolid BoostMilling: Jak ušetřit čas při hrubovacích cyklech?

Extrémně tvrdé materiály i neobvyklé tvary: Obráběcí nástroje často procházejí tvrdou zkouškou a jejich životnost může být omezená. TopSolid BoostMilling je nová výpočtová strategie, která umožňuje rychlejší úběr materiálu a zároveň zvyšuje životnost nástroje. Pojďme se blíže podívat na to, co to je BoostMilling a jakým způsobem dosahuje úspor.

Přechod od tradičního hrubování k BoostMilling

V tradičním hrubování provádí nástroj frézování dílů nerovnoměrně z důvodu složitých geometrických tvarů. Tyto proměnlivé pohyby následně způsobují přetížení nástroje. Díky BoostMilling je hrubování „šetrnější“ a to jak pro nástroj, tak pro celý stroj.

Příklad dráhy obrábění bez BoostMilling – červené oblasti značí přetížení.

Překrytí při tradičním hrubování

Snížení překrytí teoreticky snižuje i zatížení. Pokud se tedy překrytí sníží z 50 % na 10 %, sníží se zatížení o 40 %. I tak ale v této konfiguraci zůstávají červené oblasti vyznačené na předchozím obrázku.

Při snížení překrytí z 50 % na 10 % se zatížení sníží o 40 %

Problém nestálého úhlu opásání mezi nástrojem a materiálem

Tradiční dráhy mají rovněž další 2 nevýhody:

  • Úhel mezi nástrojem a materiálem je příliš velký (často přes 90°),
  • Tento úhel se také až příliš často mění.

Pokud snížíme překrytí z 50 %na 10 %, snížíme tím sice velikost tohoto úhlu, úhel ale pořád zůstává v některých oblastech proměnlivý. Řešením je tedy nalézt dráhu, která zachová úhel stejný.

Princip BoostMilling

BoostMilling umožňuje zachovat rovnoměrný úběr materiálu po celé dráze nástroje. Jak se toho dá dosáhnout? Díky využití komplexních drah je možné odstraňovat rovnoměrné množství materiálu.

S BoostMilling se používá celá délka nástroje

Při tradičním hrubování je důležitý radiální krok každého řezu, který často dosahuje přes 50 % průměru nástroje a pří malé axiální hloubce řezu. BoostMilling funguje tak, že radiální krok zmenšuje a zároveň zvětšuje axiální hloubku řezu. Výhodou tohoto postupu je mimo jiné to, že se řezný nástroj využívá po celé délce svou řeznou část, což se posléze promítá do jeho rovnoměrnějšího opotřebení.

BoostMilling umožňuje dosáhnout konstantního úhlu opásání

Klíčovou funkcí BoostMilling je úprava dráhy nástroje tak, aby byl zachován konstantní úhel opásání. Díky tomu se následně významně zvýší rychlost posuvu na zub.

Rozložení tepla a stálý tlak

Vyvíjí-li se na nástroj rovnoměrný tlak, zmenšuje se tím nejen radiální záběr, ale zároveň se zvyšuje hloubka řezu. Může se tak až 10x navýšit rychlost posuvu oproti tradičnímu hrubování.

Zároveň je s BoostMilling trajektorií snazší odvádět teplo.

Nabídka řešení CAD a CAM společnosti TopSolid

Jaké jsou výhody BoostMilling?                                         

Rozhodnete-li se pro přechod na BoostMilling, můžete využívat mnoha výhod, které dlouhodobě pozitivně ovlivní vaši produktivitu.

 

Snížení doby obrábění

I když je dráha nástroje s BoostMilling delší, větší hloubka řezu v kombinaci s vyšší rychlostí posuvu značně snižuje dobu obrábění. Díky tomu dosáhnete s BoostMilling časové úspory 30 až 70 %.

 

Pokud obrábění s tradičním hrubováním trvá např. 3,5 hodiny, dosáhnete stejného výsledku u jednoho obráběcího cyklu s BoostMilling za 1,5 hodiny.

 

Zvýšení životnosti nástrojů

S BoostMilling je zatížení rovnoměrně rozloženo po celém nástroji. Snižuje se tím proto riziko zlomení nástroje, čímž se zvyšuje jeho životnost. Zároveň se tím urychlí obrábění.

 

S BoostMilling Vám nástroj vydrží 5x až 10x déle.

 

Šetrné k CNC stroji

Přetížení a vibrace patří mezi problémy, kterým jsou CNC stroje pravidelně při obrábění vystaveny. Příčinou je obecně nadměrná síla vyvinutá nástrojem. Tím, že se sníží tlak nástroje, snižuje BoostMilling zároveň namáhání CNC strojů.

 

BoostMilling zvyšuje životnost Vašich strojů a snižuje náklady na údržbu.

 

Stálý objem třísek

S BoostMilling jsou nástroje namáhány rovnoměrně, protože odebíraný objem materiálu zůstává konstantní. Stejně tak se po celou dobu trvání obráběcího cyklu drží na stejné úrovni množství odebíraných třísek.

 

V jakých případech se BoostMilling nejvíc vyplatí?

Hrubovací strategie BoostMilling je obzvláště výhodná při obrábění tvrdých materiálů, dílů s tenkou stěnou a při odebírání velkého objemu materiálu.

 

Obrábění tvrdých materiálů

BoostMilling je obzvláště praktický při obrábění tvrdých a neobvyklých materiálů. Tyto materiály se totiž obrábějí obtížně a při jejich hrubování se značně snižuje životnost nástrojů. Přetěžování nástrojů a s ním spojená tvorba tepla navíc nutí obráběče snižovat rychlosti obrábění.

Tenké díly

BoostMilling se výborně hodí k obrábění dílů, které mají tenké stěny. Díky této jemné technice zpracování je možné obrábět díly blíže tenkým stěnám, aniž by hrozilo jejich zlomení či deformace.

BoostMilling je přídavný modul TopSolid’Cam určený pro obráběče, kteří chtějí zvýšit životnost svých nástrojů a uspořit čas při obrábění.

 

Věnuje se Váš podnik obrábění velkých titanových dílů složitých tvarů? V tom případě je pro vás TopSolid BoostMilling jako dělaný!