3D software: Jaké jsou výzvy při navrhování projektů?

3D software: Jaké jsou výzvy při navrhování projektů?

Využití 3D technologií v rámci CAD/CAM systémů je dnes ve dřevozpracujícím průmyslu již standardem. U komplikovanějších a/nebo rozsáhlejších projektů zpracování nábytku však může 3D modelace působit potíže a narušovat hladký průběh. Právě tyto potíže má CAD/CAM odstraňovat, zaměřit se na specifické problémy zpracovatelů a umožňovat jim navyšování výkonnosti. Jaké jsou nezbytné funkce softwaru, aby dokázal reagovat na výzvy spojené s 3D projekty při zpracování projektu, a jaká je v tomto kontextu přidaná hodnota systému TopSolid? Čtěte dál a dozvíte se to.

3D software: klíčové funkce při zpracování nábytku

 

Aby 3D software splňoval potřeby uživatele od prvotní studie (návrhu) po výrobu, musí nabízet následující funkce:

 • Využití prvků z projektové dokumentace: v této fázi musí software umožňovat 3D import různých formátů souborů (například: formát IFC podle normy BIM, DXF nebo DWG), které vyvinul a využívá Autodesk, široce rozšířený architektonický software mezi profesionály v oboru.

 

 • Modelace prostředí: 3D software musí být uzpůsoben k definici prostředí – například: tvorba zdí, podlah a stropů se začleněním stavebních otvorů (dveří, oken apod.).

 

 • Řízení vývoje: software musí zahrnovat funkce, které umožňují 3D návrh nábytku – například: definici panelů a spojů, drážkování, profilování, montáž apod.

 

 • Začlenění technologií výrobců: k tomuto účelu nabízí software knihovny s různými parametry 3D dílů a komponent.

 

 • Úprava výrobních procesů na míru v 3D: výrobní procesy musí být možné personalizovat, aby se mohly dokonale uzpůsobit výrobnímu cyklu.

 

 • 3D vizualizace: aby bylo zaručeno relevantní rozhodování a efektivní komunikace, musí software nabízet přesnou a ergonomickou vizualizaci všech detailů návrhu.

 

 • Organizace projektu podle prostorových zón: zóny jsou ohraničeny 3D tělesy, aby se usnadnil jejich návrh a modelace a zejména aby se u velkých projektů dalo na projektu spolupracovat.

 

 • Začlenění obráběcích technologií: od počáteční definice 3D projektu se software dokáže přizpůsobovat různým technologiím obrábění, aby mohla být výroba automatizovaná.

3D software a integrované CAD/CAM: jaké to má výhody?

 

3D technologie u integrovaného CAD/CAM systému má celou řadu výhod. Podívejme se podrobněji na 5 nejvýznamnějších.

 

 1. Lepší ergonomie ve všech fázích projektu zpracování dřeva

Už od fáze prvotní studie umožňuje 3D přesně definovat tvary objektů v daném prostředí. Následně je 3D technologie naprosto nezbytná ve fázi hledání a vývoje nových postupů při sestavování nábytku. 3D má rovněž velký přínos při upřesňování obráběcích programů u složitých dílů v případě řízení s digitálním odměřováním v 5 osách. Ve všech fázích zpracovatelských projektů usnadňuje kvalitní a dobře zvládnutá 3D technologie práci, a umožňuje tak navýšení výkonnosti.

V rámci globálního řízení zpracovatelského projektu představují 3D funkce integrovaného CAD/CAM systému významný přínos pro komunikaci na všech úrovních.

 

  • Technické aspekty projektu: digitální 3D model slouží jako ukázková pomůcka při představování výrobku jednotlivým aktérům pracujícím na projektu. Integrovaný CAD/CAM systém v tomto ohledu pomáhá při rozhodování. Přesná vizualizace zpracovaného objektu umožňuje volit správná technická řešení, protože jsou lépe vidět všechny detaily.
  • Z obchodního pohledu: vytvářením 3D vizuálů umožňuje integrovaný CAD/CAM systém klientovi představit si naprosto realisticky výsledný produkt. Truhláři se tak s klientem lépe komunikuje a projekt postupuje dál o dost rychleji.

Nabídka řešení CAD a CAM společnosti TopSolid

 1. Omezení rizika chyby

3D vizualizace, jak do sebe budou jednotlivé díly navzájem zapadat, u prvotní studie složitých montovaných konstrukcí, animace sestavení objektu v daném prostoru, analýza statických či dynamických kolizí. Takové nezbytné 3D funkce můžete využívat, aby byl váš návrh bez montážních chyb, aniž byste museli mít předem fyzický prototyp.

Tím, že se riziko chyby eliminuje v samotném počátku, ušetří truhlář nejen čas, ale bude mít zároveň k dispozici spolehlivou záruku, která ještě posílí jeho reputaci.

 

 1. Díky 3D modelaci výrazně ušetříte čas ve fázi zhotovování výrobku

Dobré plánování, abyste ušetřili čas při náročné fázi zhotovování výrobku: to slibuje CAD/CAM software s integrovanou funkcí 3D modelace. 3D konfigurace ve fázi návrhu dílu představuje především realistický a detailní pohled na daný objekt, díky čemuž je možné odhadnout, jak se s ním bude zacházet. Kromě toho umožňuje simulace výroby na stroji vizualizovat si jednotlivé fáze a odhadnout, jak dlouho budou trvat.

Tím, že 3D software navzájem zkombinuje CAD i CAM a automatické generování plánů, dokáže předvídat, jak bude vypadat proces výroby už ve fázi návrhu. Po odstranění veškerých chyb a zabezpečení údajů může začít fáze zhotovování výrobku, která probíhá díky předchozím krokům spolehlivěji a rychleji. Při organizaci úkolů dokážete díky tomu rychleji reagovat na požadavky klientů, zároveň se však navyšuje i kvalita a produktivita!

 

 1. Realistická vizualizace změn s modelovacím 3D nástrojem v reálném čase díky CAD/CAM

Abyste dokázali efektivně reagovat na aktuální potřeby klientů, které se mohou v průběhu fáze návrhu měnit, vyžaduje 3D modelace maximální přesnost doplněnou o schopnost rychle a spolehlivě reagovat. V tomto ohledu představují reálný čas a propojenost CAD a CAM hlavní pilíře 3D softwaru.  Parametrický modelovací 3D nástroj umožňuje vyhodnotit projekt ve fázi studie, ať už je jakkoli komplexní a zahrnuje jakýkoli počet prvků, s nimiž se musí pracovat (rozměry, odstraňování materiálu, montování dílů apod.). Objekt se takto zpracuje podle zadání dopředu stanoveného klientem a posléze se vizualizuje, přičemž se automaticky ověří všechny parametry, aniž by se tím navyšoval objem práce.  Návrh tím získá na spolehlivosti a ještě ušetříte čas. Plány, soupisy výrobků a obráběcí programy se aktualizují v reálném čase. Změny se pak okamžitě přenášejí do výroby a u strojů na dílně se upraví požadované parametry.

 

 1. Dokumentaci na dílně všichni dokonale rozumí

Dílna, která dostane plány s 3D pohledy, okamžitě pochopí, jaké díly má zhotovit a jak je smontovat. Vyhnete se tak vracení dokumentace k upřesnění, usnadníte personálu práci na dílně a ještě více snížíte riziko chyby. Skvělý způsob, jak šetřit čas. CAD/CAM tuto snadno srozumitelnou 3D  dokumentaci bez problémů vygeneruje a navíc navrhne, jaké nástroje použít k 3D vizualizaci přímo na dílně.

 

TopSolid’Wood: 3D systém na zjednodušení procesů

 

Technologické řešení TopSolid’Wood s integrovaným CAD/CAM dokonale naplňuje potřeby zpracovatelů a to díky svým pokročilým funkcím 3D modelace. Nástroj TopSolid’Wood funguje na bázi přesného parametrického modelovacího nástroje Parasolid s využitím funkcí, které jsou spojeny se zpracováváním nábytku, navíc zahrnuje rozhraní 3D Importu a Exportu, která jsou kompatibilní s většinou CAD systémů dostupných na trhu.

3D software TopSolid’Wood dále umožňuje efektivně reagovat na čím dál náročnější požadavky aktuálních projektů, zejména v oblasti personalizace parametrů, úpravy na míru apod. A zvládá celou řadu dalších úprav, které jsou s tím spojeny. Ať už je požadovaný počet úprav jakýkoli, ve výsledku se značně projeví na hodnotovém řetězci:  

 • Úprava rozměrů: i když se změní jen jeden rozměr jednoho prvku, musí se přepracovat celý vývojový/výrobní řetězec.
 • Funkční úpravy: ty jsou ještě zásadnější a mají ještě větší dopad. Týkají se tvaru či přímo funkce daného prvku. Konfigurace a způsob zhotovení výrobků v pracovním prostředí se proto musí zcela přepracovat.
 • Estetické úpravy: zde je třeba být připraven na cokoli a hlavně být schopen se přizpůsobit jakémukoli požadavku, ať už jde o barvu, povrchovou úpravu, výchozí surovinu či materiál.

 

Každý si dokáže snadno představit, že aby byla zachována kvalita projektu, je potřeba posílit kontrolní proces a vyhnout se všem případným chybám či ztrátě dat. V našem kontextu by se to výrazně promítlo i do ztráty času a výnosnosti.

Aby mohla být zajištěna co nejvyšší efektivita CAD/CAM procesů, je zcela zásadní je co nejvíce zjednodušit. Proto 3D systém TopSolid’Wood dává už ve fázi návrhu dohromady veškerou dokumentaci spojenou s projektem (prodejní soupisy, plány dílů, elevace, příručky k montáži apod.), aby bylo vše dostupné v jednom referenčním dokumentu: základním dokumentu. Tím, že eliminuje riziko chyby a čas potřebný k obnově údajů, proměňuje 3D software problematické úpravy v konkurenční výhodu. Zpracovatel pak dokáže vytvořit návrh rychleji a ještě kvalitněji.

Ať už používáte funkce 3D modelace nebo importujete 3D geometrii, návrh zpracování výrobku v TopSolid’Wood umožňuje snadné a bezchybné využití technických údajů o vašem projektu. Přímý prospěch z toho mají pracovníci na dílně, vaši subdodavatelé, ale i Vaši klienti.

 

Přínos CAD/CAM systému TopSolid u rozsáhlých projektů 

 

Dá se 3D software s integrovaným CAD/CAM použít při řízení komplexních a/nebo rozsáhlých zpracovatelských projektů? Ano, pokud nástroj umožňuje spolupracovat různým zapojeným oborům a to koordinovaně i efektivně. To je však požadované minimum!

TopSolid’Wood v sobě spojuje nejen výše zmíněné, ale jde ještě dál. Nabízí vývojářům široké možnosti a přístup k práci podle zóny při práci na stejném projektu.

Celý koncept spočívá ve vytváření různých prostorů ergonomické práce s vlastními funkčními daty. Každá taková zóna je určena jednomu z oborů, které se na projektu podílejí. Tyto prostory jsou od sebe odděleny podobně jako konstrukce ve tvaru stromu, a to podle technických specifikací z projektové dokumentace či základního dokumentu, který se dá vytvořit i jinde ze CAD souborů z externích softwarů.

Pracovníci mají možnost si vybrat z různých úrovní podrobnosti návrhu podle svých potřeb: zjednodušené provedení pro celkovou práci či propracovanější verzi se zobrazením detailů v cílové zóně projektu, např. u montáže, lištování, použitých materiálů apod. Každý odvede svou práci podle dané zóny s využitím dat ze základního dokumentu. To znamená, že jakákoli úprava zaznamenaná do tohoto referenčního dokumentu spustí automatickou aktualizaci pracovních zón, a díky tomu je mohou jednotliví pracovníci rychle zapracovat do návrhu. Tomu se říká pohodlná práce! Jakmile jsou zpracovány všechny zóny, přistoupí supervizor projektu k finálnímu pospojování všech souborů, aby mohl zkontrolovat celkovou ucelenost projektu.

Takto pružné fungování představuje efektivní způsob zrychlení a zabezpečení vývoje u rozsáhlých projektů. Každý řemeslník má k dispozici v jednu chvíli stejné informace, komunikace probíhá hladce a spolupráce je efektivnější. 

 

Co dodat závěrem?

3D software TopSolid’Wood s integrovaným CAD/CAM systémem se využívá zejména u komplexních projektů pro náročné zákazníky: jednotliví pracovníci mohou rychle a efektivně reagovat na nejrůznější problémy v dřevozpracujícím průmyslu a zapracovávat v reálném čase úpravy. Nic z toho zároveň nenaruší zpracování návrhu, ať už časově či kvalitativně.

Díky optimalizaci fáze prvotní studie a výroby standardních či specifických návrhů snižuje 3D software TopSolid’Wood výrazným způsobem dobu zpracování ještě před zahájením výroby. V konečném důsledku si tedy pořídíte systém kombinující 3D technologie a CAD/CAM systém, který Vám umožní překonat výzvy výnosnosti a konkurenceschopnosti v dřevozpracujícím průmyslu.

Průmysl 4.0: jak budou vypadat továrny budoucnosti a inteligentní obrábění

Průmysl 4.0: jak budou vypadat továrny budoucnosti a inteligentní obrábění

Nesmlouvavé konkurenční prostředí po celém světě, neustále se měnící spotřebitelské návyky, požadavky na čím dál kratší dobu dodání… V tomto kontextu nemá průmyslový sektor na vybranou a musí vyvíjet své výrobní metody s využitím digitálních technologií. Proto už se nějakých deset let mluví o průmyslu 4.0. V důsledku bezprecedentního rozvoje informačních technologií, mobilní komunikace a robotiky se před námi otevírají nepřeberné nové možnosti, které však zároveň nejsou zcela bez rizika.

Stojí před námi výzva konkurenceschopnosti, flexibility, produktivity a inteligentních technologií, jak bude na jejich pozadí vypadat továrna budoucnosti? To vám můžeme prozradit hned!

 1. Co je to průmysl 4.0?

1) Definice a původ „průmyslu 4.0“

Poprvé byl tento pojem zmíněn v roce 2011 na veletrhu průmyslových technologií v Hannoveru. O průmyslu 4.0 se mluvilo s odkazem na první tři průmyslové revoluce.

První proběhla v 18. století po vynálezu parního stroje, který umožnil mechanizovanou výrobu. S příchodem elektrické sítě došlo na konci 18. století k velkému rozmachu v rámci druhé průmyslové revoluce. Automatizovaná výroba ve 20. století pak odstartovala třetí průmyslovou revoluci.

Průmysl 4.0 se opírá o narůstající trend globalizace, z níž těží zejména evropské podniky podporující továrny v tom, aby si pořídily nejmodernější technologické nástroje. Všechny jsou pak propojené v síti přes internet nebo cloud.

Myšlenka nové továrny je taková, že namísto toho, aby operátor sloužil továrně, bude továrna k službám operátorovi. V centru celého konceptu stojí člověk, vše se točí kolem zlepšení ergonomie, produktivity a bezpečnosti každé pracovní stanice. Vývoj výrobních metod vedl k tomu, že musí operátor plnit čím dál více úkolů. Cílem superpropojené továrny je všechny tyto kroky dematerializovat, aby se mohl člověk soustředit jen na úkoly s vysokou přidanou hodnotou. Proto bude každý stroj připojený a bude komunikovat se sítí, informace se pak budou přenášet a distribuovat mezi jednotlivými úkony. Informace budou plynout rovnoměrně a efektivně od klientovy objednávky přes jednotlivé fáze výroby až po doručení finálního výrobku.

 

2) Součásti průmyslu 4.0: o čem je řeč?

Průmysl 4.0 odkazuje na konvergenci digitálních technologií a metod průmyslové výroby. Je to víc než jen revoluce. Jedná se o rozvoj stávajícího vybavení, které se zlepšuje a zapojuje do sítě, v níž se sdílejí veškeré informace. Nové technologie pak změnu v tomto duchu pomáhají uskutečnit.

– Internet věcí (IOT – Internet Of Things) a jeho inteligentní dimenze spoluutvářejí zcela novou kapitolu: rozmach nových produktů v podobě služeb, transformace obchodních modelů a nových vyhlídek na trhu.

– Aditivní výroba neboli 3D tisk je rychlý a progresivní výrobní postup. Liší se od tradičních postupů a výborně se hodí k výrobě malých produktových řad, kde vyniká svou konkurenceschopností. Umožňuje zároveň vyrábět složité díly s výrazně nižším počtem mezikroků. Ať už jde o prototyp, díl na míru či jiný personalizovaný prvek, 3D tisk urychluje jeho návrh a zajišťuje i jeho výrobu.

KOBOT (zkratka pojmu kolaborativní robot): tento pracovní robot je všem, kdo se podílejí na průmyslu 4.0 důvěrně známý. Snadno se programuje a plní funkci asistenta operátora, přičemž obecně nahrazuje lidskou ruku u jednoduchých a opakujících se úkonů. Ve výrobním závodě přispívá KOBOT k vyšší přesnosti, efektivitě a bezpečnosti na pracovišti. A samozřejmě navyšuje i produktivitu.

– Rozšířená realita (AR – Augmented Reality) spočívá v promítání virtuálního 3D obsahu do reality. Systém nashromáždí důležité informace z výroby a umožní operátorovi, aby si celý postup vizualizoval v reálném čase, což zároveň proběhne rychle a bezchybně. Je to skutečná synergie práce v reálu a digitalizace. Rozšířená realita představuje cennou vychytávku, která vám pomůže navýšit kvalitu i produktivitu a zároveň zajistí hladký průběh procesu.

 – Simulace postupů pomocí softwarové analýzy rozpoznává ty nejlepší postupy při výrobě a údržbě strojů a následně zajišťuje optimalizaci veškerých aktiv.

– Digitální model neboli digitální dvojče uskutečňuje celou řadu testů ještě před zhotovením prvního prototypu výrobku či prvním zprovozněním průmyslové linky. Tento nástroj šetří uživateli čas při práci na opakovaných návrzích dílu a usnadňuje spuštění procesu ještě před zahájením samotné výroby.

– Kyberfyzické systémy (anglicky CPS) dodávají fyzickým prvkům další vlastnosti s cílem řídit a monitorovat celý postup. Představují klíčové prvky v informačním řetězci.

– Velká data (Big Data), neopomenutelná součást průmyslu 4.0, představují pokročilou technologii analýzy dat v reálném čase, která umožňuje sledovat výrobu i kvalitu s vysokou přesností, aby se následně mohla včas přijímat čím dál lepší rozhodnutí. Jejich vývoj směrem k „chytrým datům“ spolu s všeobecným využíváním umělé inteligence by měl přispět k výraznému pokroku v rámci prediktivní údržby.

 

 3) Jaké bude mít průmysl 4.0 využití?

Využití průmyslu 4.0 se promítne zejména ve zjednodušení postupů při zásobování a výrobě, zároveň dojde v celém kontextu výroby ke snížení nákladů. Způsoby využití se liší, od strategie zcela bez papíru po průmyslový Internet věcí. Všechny ale spojuje ústřední téma nárůstu produktivity.

Jako první nastupuje všeobecná dematerializace podnikových dokumentů, která logicky zapadá do strategického rámce průmyslové digitalizace. Díky systémům EDM (elektronická správa dokumentů) či ECM (podniková správa obsahu) na uchovávání a sdílení dat je výsledné řešení transparentní, zajišťuje menší chybovost a vyšší míru spolupráce: úspora času a peněz je velmi výrazná.

Jednu z hlavních rolí v průmyslu 4.0 hraje i internet propojující nové technologie. Průmyslový Internet věcí, varianta IOT, spočívá v nahrávání dat v reálném čase za účelem sledování strojů. V tomto kontextu přidělují určité kontrolní procesy využívající umělou inteligenci strojům, které jsou jimi vybaveny, funkci samostatné analýzy vlastních dat: nutnost provedení údržby, vyhodnocení kvality vyráběných dílů, signalizace případných poruch apod. Rychlost reagování i strategické rozhodování se neustále zlepšují. 

Můžeme zajít ještě dále a přizvat do celého procesu své partnery, klienty i dodavatele! Zapojení informačních sítí, jako např. Extranetu, EDI (elektronická výměna dat) či webové transakční platformy, umožňuje optimalizovat komunikaci a vytvářet skutečné synergie s technologiemi 4.0.  V rámci sledování používání například přístroje propojené přes čidla samy nahlásí, že mají poruchu nebo že je potřeba provést údržbu, a toto upozornění je zasláno přímo klientovi.

Výčet dalších použití by byl velmi dlouhý. Stojí však za to si zapamatovat, že nejrůznější možnosti využití průmyslu 4.0. spočívají ve využití čidel a v analýze údajů v reálném čase, která se kombinuje s umělou inteligencí a novými technologiemi. Všechny procesy se ve výsledku zjednoduší, zlepší se plánování a celý výrobní řetězec se optimalizuje od A do Z.

 

 

 

 

 

 

 1. Výzvy a vyhlídky továrny budoucnosti

 

1) Proč má průmysl 4.0 pro můj výrobní závod zásadní význam?

Největší potenciální výzva v oblasti digitálního rozvoje podniků směrem k průmyslu 4.0 tkví v konceptu digitální kontinuity. Jde o to, být schopný v reálném čase využívat údaje o výrobku po celou dobu jeho životnosti. To znamená zabezpečovat údržbu hodnotového řetězce ve vývoji na straně klienta a zároveň mít dokonale pod kontrolou narůstající toky dat, ať už je komplexnost výrobku jakákoli. Jak to zařídit: Mít k dispozici v tu správnou chvíli kvalitní informace, aby bylo možné přijímat relevantní rozhodnutí založená na faktech. Aby toho šlo dosáhnout, naprosto zásadním absolutním minimem je mít neustále přístup k informacím, které zároveň všichni sdílejí.

Při sjednocení komunikačních toků a podpoře vzájemné spolupráce získá podnik nespornou synergickou výhodu, která mu na trhu pomůže lépe se přizpůsobovat aktuálním potřebám klientů. Ve výsledku jde tedy hlavně o to, aby šla výroba řídit „obratně, flexibilně a schopně“, čímž se urychlí vývoj, výroba se zefektivní a zároveň se zvýší kvalita.  Lépe se pak identifikují hodnotové zdroje a bude možné ještě lépe využít nové obchodní příležitosti.

Dále je třeba mít na paměti, že tuto digitální kontinuitu umožňuje neustálý rozvoj nových technologií. A zároveň tím pádem určuje, jakým směrem se bude ubírat. To vede k rozvoji nových systémů, které jsou čím dál efektivnější, uživatelsky přívětivější a zejména úspornější! Zašlo to už tak daleko, že konkurenční výhoda, kterou dnes tyto technologie nabízejí, dosáhla takové míry, že se jejich využívání stává „nutnou podmínkou“ z očividných důvodů zachování konkurenceschopnosti, produktivity a v neposlední řadě i výnosnosti. Abyste nezůstali na chvostu, je tedy přechod na průmysl 4.0 prakticky nevyhnutelný.

Nabídka řešení CAD, CAM a PDM společnosti TopSolid

2) Jak bude fungovat systém výroby v továrně budoucnosti?

Účinný cyklus fungování továrny 4.0 zahrnuje sběr a analýzu dat v reálném čase, uchovávání a využívání know-how, zabezpečení procesů a umělou inteligenci, která zefektivňuje výrobu.

Výzvou zůstává schopnost rychle se přizpůsobit novým spotřebitelským návykům, tedy požadavkům na úpravu dílů na míru za co nejnižší cenu. V ústředí digitálně transformované továrny budoucnosti musí stát spotřebitel.

To se ale nestane jen tak! Musíme hledět daleko do budoucnosti a postupovat malými krůčky, velkou roli totiž hraje i řízení změny.

V konečném důsledku by však optimální fungování průmyslu 4.0 mělo jít v duchu následující logiky:

 

 • Využívat informační a komunikační technologie, které umožní všem systémům ve výrobním závodě a zároveň závodům jako takovým neustále navzájem komunikovat, aby mohly být informace zpracovávány ve velmi krátkém čase.
 • V oblasti obrábění zavést inteligentní systémy, které dokáží samostatně vyhodnocovat svou činnost a opravovat se. Cílem je nejen zabezpečit a zpružnit výrobu, ale zároveň maximalizovat efektivitu díky snížení nákladů na pracovní sílu a energie.
 • Pracovníkům zajistit při práci výpomoc robotů, posílit specializaci dané pracovní pozice a požadovanou expertízu při ovládání strojů, aby měl spotřebitel záruku kvalitní služby.

 

Ještě před deseti lety byl takový postup spíše podivnou raritou, dnes jsou ale připojené a inteligentní továrny čím dál běžnější. Kdo by přece odmítal spolehlivý způsob fungování, který operátorům pomáhá při jejich každodenní práci, usnadňuje analýzy a plánování, umožňuje reagovat na čím dál náročnější požadavky klientů, a to rychleji a za nižší cenu, a který zároveň navyšuje produktivitu?

 

V rámci průmyslu 4.0 se navíc výrobní závody musejí postupně přeměňovat v „chytré podniky“, které budou natolik flexibilní, aby se mohly neustále proměňovat, zapojovat více klienty i spolupracovníky, bez ustání využívat svůj hodnotový řetězec a setrvale zavádět další inovační procesy. Tímto se vyznačuje chytrý přístup, který v sobě spojuje neustálý pohyb a reálný čas!

 

III. Jak zapadá do průmyslu 4.0. software TopSolid?

 

Ačkoli se koncept „průmyslu 4.0“ objevil před pouhými pár lety, TOPSOLID SAS na čtvrtou průmyslovou revoluci nečekal a začal na tento koncept továrny budoucnosti přecházet sám.

TOPSOLID SAS proto už několik let nabízí zcela integrovaný digitální řetězec v podobě řady softwarů CAD, CAM a PDM, které zajišťují kompletní vzájemné propojení systémů od vývoje po výrobu včetně propojení s externími digitálními systémy, jako např. platformami klientů a dodavatelů. Je to velice výkonné řešení s inteligentními funkcemi centralizace, analýzy a obnovy údajů, které umožňuje přijímat rychlá a přesná rozhodnutí. Jinými slovy, je to ERP v řádné podobě!

V tomto ohledu má TopSolid’Erp, nejkompletnější software pro správu v průmyslu, pozici partnera při zvyšování výkonnosti v průmyslu, protože umožňuje reagovat na výzvy optimalizace produktivity a konkurenceschopnosti spojené s průmyslem 4.0. Výhody nativně integrovaných funkcí MES (Výrobní informační systém) jsou obzvlášť pozoruhodné:

 • Zajištění spolehlivých dodacích lhůt
 • Elektronická správa dokumentů
 • Dohledatelnost
 • Správa životního cyklu výrobku před výrobou, v průběhu výroby a po výrobě díky digitálnímu řetězci CAD/CAM/ERP
 • Vzájemné propojení v reálném čase s interními i externími systémy podniku
 • Příjem, okamžitá obnova a analýza dat s Business Intelligence pro lepší řízení podniku a pružné a proaktivní rozhodování. 
 • Sledovatelnost, příjem a zpětná vazba dat: využívejte těch nejlepších výhod ERP pro optimalizaci produktivity a konkurenceschopnosti vašeho průmyslu 4.0
 • Obchodní model s globální vizí a optimální organizace služeb

 

Software TopSolid’Erp myslí na průmysl 4.0 i v těch nejmenších detailech a v první řadě nabízí nepřerušovaný digitální řetězec. Je tedy zase o krok blíž k továrně budoucnosti!

 

 

 1. TOPSOLID SAS neustále vyvíjí své systémy CAD-CAM-PDM-ERP, aby byly připraveny na budoucnost, což zahrnuje:

 

 • Inteligentní vývoj: kromě 3D modelů, které jsou na geometrické úrovni již velmi dobře propracované, zajišťuje sběr informací o obrábění (PMI) a toleranci a využívá i postupy frézování a soustružení.

 

 • Více automatizace: prediktivní výpočty: výpočet vibrací, deformace dílů v důsledku spojování; propracovaná správa životnosti nástrojů (s vypočítanými řeznými podmínkami); skupiny analogických dílů (přizpůsobují se masové výrobě na míru); automatická tvorba produktových řad; řízení toků v rámci výrobních procesů: od prvního 3D importu po obráběný díl.
 • Digitální simulace: optimalizace CN programů, aby se navýšila produktivita i bezpečnost.
 • Větší spolehlivost a lepší sledovatelnost v procesu číslování dílů a kontroly.
 • Využití cloudu: sběr BigData podniku, přenos velkých objemů výpočtů, neustálá aktualizace softwaru.
 • V centru 4. průmyslové revoluce stojí člověk: asistence v průběhu změn, zajištění vzdělávaní zakončeného certifikací, které má obrovskou hodnotu jak pro podniky, tak pro samotné pracovníky.
Jak si vylepšit produktivitu se CAD/CAM softwarem

Jak si vylepšit produktivitu se CAD/CAM softwarem

Ať už jste výrobci či subdodavatelé, neustále se snažíte zvyšovat produktivitu svých výrobních procesů. Chcete vyrábět více, rychleji a zároveň splňovat požadavky na kvalitu. Přesně s touto výzvou Vám dokáže pomoci náš výkonný CAD/CAM software.

Dejte přednost integrovanému řešení v podobě CAD/CAM a navyšte svou produktivitu

CAD softwary umožňují vyrábět „virtuální 3D modely“, tak proč je nevyužít i k výrobě reálných výrobků? CAD/CAM vznikl jako odpověď na tuto otázku, ze své podstaty totiž CAD/CAM propojuje vývoj (CAD) a počítačem podporovanou výrobu (CAM).

S CAD/CAM softwarem budete při výrobě vždy o krok napřed už od fáze vývoje

V komerčním světě, kde dosáhne úspěchu jen ten, kdo je flexibilní a dokáže rychle reagovat, je CAD/CAM naprosto nedocenitelným nástrojem. Propojení modelování (vývoje) a výroby v jednom softwaru přináší mnoho výhod, mimo jiné následující:

 • Umožňuje rychle upravovat díly, aby se neustále přizpůsobovaly měnícím se potřebám klientů.
 • Snazší kalkulace rozpočtu se započítáním všech souvisejících výdajů.
 • Virtuální simulace výroby dílů.
 • Navrhuje a obsahuje požadavky na finální povrchové úpravy, aby byl povrch dílů při prodeji co největším „lákadlem“.

Díky 3D technologii šetří čas ve fázi přípravy

Vývoj dílů technikou 3D je nejlepší způsob, jak optimalizovat náklady na výrobu dílů. CAD 3D model umožňuje zcela přesnou vizualizaci dílu ze všech úhlů, a proto se díky němu vyhnete chybám a opakovanému vytváření prototypů, které vás stojí čas i peníze. Podobným způsobem umožňuje 3D technologie CAD/CAM softwaru simulovat proces výroby ještě před jejím spuštěním na skutečných strojích. Snižuje se tím čas potřebný k přípravě a Vy následně dosáhnete vyšší produktivity.

Správa technických dat o výrobku neboli PDM

PDM je systém, který umožňuje centrálně spravovat údaje z CAD/CAM souborů. PDM je naprosto zásadní, protože bez něj by soubory nebyly mezi sebou nijak propojeny. Bez PDM by každý nový projekt začínal od nuly, bez možnosti odkazovat se na jiné soubory. Pokud využíváte stejné díly u více projektů, je pro vás zcela klíčové pořídit si CAD/CAM software založený na systému PDM. Software TopSolid V7 funguje na bázi multifunkčního PDM a ušetří Vám tak při práci na projektech drahocenný čas.

Inteligentní správa polotovarů

Jedním ze základních úkolů při programování CNC je umět dobře navrhnout zpracování polotovaru, protože množství spotřebovaného materiálu se promítá do ceny za díl. První CAD/CAM programy umožňovaly „ručně“ upravovat a sledovat polotovar, aby se zamezilo chybám při prvotních odhadech kalkulace výroby. Toto sledování bylo pro programátory časově hodně náročné. Software TopSolid V7 už, ale funguje inteligentněji. Funkce sledování a správa polotovarů umožňuje eliminovat pohyby stroje mimo materiál, aniž by se musely vytvářet dodatečné kroky. Software tedy dokáže optimalizovat výpočet zbytkového polotovaru a to zcela automaticky, což Vám významně šetří čas.

Nabídka řešení CAD a CAM společnosti TopSolid

Využívejte ergonomický software

Než si pro sebe vyberete to nejvhodnější CAD/CAM softwarové řešení, ujistěte, že Vám ergonomicky vyhovuje a snadno se používá. Softwary z řady TopSolid V7 Vám dnes přes nové uživatelské rozhraní samy nabízejí návrhy možného řešení. Jednoduchost je zárukou nárůstu produktivity.

Uživatelská zkušenost

Bez ohledu na to, jak výkonný je CAD/CAM software, účinnost jeho používání závisí do velké míry na jeho ergonomii a snadnosti použití. Software TopSolid V7 se vyznačuje moderní 64-bitovou architekturou, díky čemuž nabízí intuitivní, flexibilní a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Řízení procesů (WorkFlow) je jednodušší a rozhraní zároveň využívá dialogová okna a záložky, které umožňují potřebnou interakci, aniž byste museli přerušovat rozběhnutou práci.

Snadné vytváření dráhy nástrojů přetažením myši

Vytváření dráhy nástrojů v CAD/CAM systému je úkon, který od uživatele vyžaduje hodně úsilí a určitou úroveň zkušeností. Pokud chcete ušetřit čas, určitě Vás bude zajímat, že jedna z funkcí TopSolid V7 umožňuje kopírovat dráhu nástroje a přenést ji na topologicky odlišnou geometrii. Tato technologie zároveň využívá metodu „přetažení myši“, a funguje tak velice inteligentně. Každá dráha nástroje vůči polotovaru je ověřována a Vy máte vždy možnost zamítnout nežádoucí operace.

Kompatibilita se všemi otevřenými formáty na trhu

Na trhu je k dispozici mnoho různých CAD softwarů a některé z nich mají vlastní formát. TopSolid V7 využívá výpočtové Parasolid jádro pro přesnou geometrickou modelaci, které se v CAD/CAM využívá velmi často. S TopSolid tak můžete Importovat a Exportovat ve všech otevřených formátech na trhu, což vám zaručuje, že na svých souborech můžete pracovat ve všech hlavních systémech, které Vaši zadavatelé a subdodavatelé používají nejčastěji.

Vsaďte na certifikované CAD/CAM řešení

Pokud si pořídíte software, jehož vydavatel Vám zajistí certifikovaná školení uznávaná na celostátní úrovni, volíte tím bezpečný CAD/CAM nástroj, který využívá široká veřejnost. Vyberte si všeobecně uznávaný software pro strojírenský průmysl, na němž se učí i studenti na školách a představuje tak rozumnou volbu do budoucnosti.

Dejte přednost CAD/CAM řešení, které se používá na školách a ve školicích centrech

TOPSOLID SAS dodává CAD/CAM systémy do školských zařízení už od roku 1984. S CAD/CAM systémem od TOPSOLID SAS se tak již mohly seznámit celé generace nástrojařů, mechaniků, plechařů/kotlářů, klempířů, tesařů, truhlářů, techniků a strojařů. Silné zastoupení pro Vás znamená záruku kvality a produktivity ve výrobním procesu, protože se tím značně snižuje riziko nedostatku kvalifikovaného personálu.

Certifikace TopSolid pro profesionály

TOPSOLID SAS nabízí 4 kategorie certifikace, které jsou uznávané francouzským státem a zapsané v registru CNCP (francouzská „Národní komise pro profesní certifikaci“). Pro profesionály v oboru představuje certifikát TopSolid osvědčení, že dokážou kompetentně používat softwary:

 • TopSolid 7 CAD
 • TopSolid 7 CAM
 • TopSolid’Wood
 • TopSolid’ERP

 

Proč je získání certifikátu TopSolid pro profesní kariéru výhodou? Jednoduše proto, že softwary TopSolid využívá přes 15 000 podniků po celém světě.

 

Co dodat závěrem

Kvalitní CAD/CAM software by měl být integrovaný, uživatelsky přívětivý, moderní a uznávaný ve Vašem oboru. Když si takový nástroj pořídíte, navýšíte tím zcela jistě produktivitu svých výrobních procesů.