TopSolid BoostMilling: Jak ušetřit čas při hrubovacích cyklech?

TopSolid BoostMilling: Jak ušetřit čas při hrubovacích cyklech?

Extrémně tvrdé materiály i neobvyklé tvary: Obráběcí nástroje často procházejí tvrdou zkouškou a jejich životnost může být omezená. TopSolid BoostMilling je nová výpočtová strategie, která umožňuje rychlejší úběr materiálu a zároveň zvyšuje životnost nástroje. Pojďme se blíže podívat na to, co to je BoostMilling a jakým způsobem dosahuje úspor.

Přechod od tradičního hrubování k BoostMilling

V tradičním hrubování provádí nástroj frézování dílů nerovnoměrně z důvodu složitých geometrických tvarů. Tyto proměnlivé pohyby následně způsobují přetížení nástroje. Díky BoostMilling je hrubování „šetrnější“ a to jak pro nástroj, tak pro celý stroj.

Příklad dráhy obrábění bez BoostMilling – červené oblasti značí přetížení.

Překrytí při tradičním hrubování

Snížení překrytí teoreticky snižuje i zatížení. Pokud se tedy překrytí sníží z 50 % na 10 %, sníží se zatížení o 40 %. I tak ale v této konfiguraci zůstávají červené oblasti vyznačené na předchozím obrázku.

Při snížení překrytí z 50 % na 10 % se zatížení sníží o 40 %

Problém nestálého úhlu opásání mezi nástrojem a materiálem

Tradiční dráhy mají rovněž další 2 nevýhody:

  • Úhel mezi nástrojem a materiálem je příliš velký (často přes 90°),
  • Tento úhel se také až příliš často mění.

Pokud snížíme překrytí z 50 %na 10 %, snížíme tím sice velikost tohoto úhlu, úhel ale pořád zůstává v některých oblastech proměnlivý. Řešením je tedy nalézt dráhu, která zachová úhel stejný.

Princip BoostMilling

BoostMilling umožňuje zachovat rovnoměrný úběr materiálu po celé dráze nástroje. Jak se toho dá dosáhnout? Díky využití komplexních drah je možné odstraňovat rovnoměrné množství materiálu.

S BoostMilling se používá celá délka nástroje

Při tradičním hrubování je důležitý radiální krok každého řezu, který často dosahuje přes 50 % průměru nástroje a pří malé axiální hloubce řezu. BoostMilling funguje tak, že radiální krok zmenšuje a zároveň zvětšuje axiální hloubku řezu. Výhodou tohoto postupu je mimo jiné to, že se řezný nástroj využívá po celé délce svou řeznou část, což se posléze promítá do jeho rovnoměrnějšího opotřebení.

BoostMilling umožňuje dosáhnout konstantního úhlu opásání

Klíčovou funkcí BoostMilling je úprava dráhy nástroje tak, aby byl zachován konstantní úhel opásání. Díky tomu se následně významně zvýší rychlost posuvu na zub.

Rozložení tepla a stálý tlak

Vyvíjí-li se na nástroj rovnoměrný tlak, zmenšuje se tím nejen radiální záběr, ale zároveň se zvyšuje hloubka řezu. Může se tak až 10x navýšit rychlost posuvu oproti tradičnímu hrubování.

Zároveň je s BoostMilling trajektorií snazší odvádět teplo.

Nabídka řešení CAD a CAM společnosti TopSolid

Jaké jsou výhody BoostMilling?                                         

Rozhodnete-li se pro přechod na BoostMilling, můžete využívat mnoha výhod, které dlouhodobě pozitivně ovlivní vaši produktivitu.

 

Snížení doby obrábění

I když je dráha nástroje s BoostMilling delší, větší hloubka řezu v kombinaci s vyšší rychlostí posuvu značně snižuje dobu obrábění. Díky tomu dosáhnete s BoostMilling časové úspory 30 až 70 %.

 

Pokud obrábění s tradičním hrubováním trvá např. 3,5 hodiny, dosáhnete stejného výsledku u jednoho obráběcího cyklu s BoostMilling za 1,5 hodiny.

 

Zvýšení životnosti nástrojů

S BoostMilling je zatížení rovnoměrně rozloženo po celém nástroji. Snižuje se tím proto riziko zlomení nástroje, čímž se zvyšuje jeho životnost. Zároveň se tím urychlí obrábění.

 

S BoostMilling Vám nástroj vydrží 5x až 10x déle.

 

Šetrné k CNC stroji

Přetížení a vibrace patří mezi problémy, kterým jsou CNC stroje pravidelně při obrábění vystaveny. Příčinou je obecně nadměrná síla vyvinutá nástrojem. Tím, že se sníží tlak nástroje, snižuje BoostMilling zároveň namáhání CNC strojů.

 

BoostMilling zvyšuje životnost Vašich strojů a snižuje náklady na údržbu.

 

Stálý objem třísek

S BoostMilling jsou nástroje namáhány rovnoměrně, protože odebíraný objem materiálu zůstává konstantní. Stejně tak se po celou dobu trvání obráběcího cyklu drží na stejné úrovni množství odebíraných třísek.

 

V jakých případech se BoostMilling nejvíc vyplatí?

Hrubovací strategie BoostMilling je obzvláště výhodná při obrábění tvrdých materiálů, dílů s tenkou stěnou a při odebírání velkého objemu materiálu.

 

Obrábění tvrdých materiálů

BoostMilling je obzvláště praktický při obrábění tvrdých a neobvyklých materiálů. Tyto materiály se totiž obrábějí obtížně a při jejich hrubování se značně snižuje životnost nástrojů. Přetěžování nástrojů a s ním spojená tvorba tepla navíc nutí obráběče snižovat rychlosti obrábění.

Tenké díly

BoostMilling se výborně hodí k obrábění dílů, které mají tenké stěny. Díky této jemné technice zpracování je možné obrábět díly blíže tenkým stěnám, aniž by hrozilo jejich zlomení či deformace.

BoostMilling je přídavný modul TopSolid’Cam určený pro obráběče, kteří chtějí zvýšit životnost svých nástrojů a uspořit čas při obrábění.

 

Věnuje se Váš podnik obrábění velkých titanových dílů složitých tvarů? V tom případě je pro vás TopSolid BoostMilling jako dělaný!

Jak si vylepšit produktivitu se CAD/CAM softwarem

Jak si vylepšit produktivitu se CAD/CAM softwarem

Ať už jste výrobci či subdodavatelé, neustále se snažíte zvyšovat produktivitu svých výrobních procesů. Chcete vyrábět více, rychleji a zároveň splňovat požadavky na kvalitu. Přesně s touto výzvou Vám dokáže pomoci náš výkonný CAD/CAM software.

Dejte přednost integrovanému řešení v podobě CAD/CAM a navyšte svou produktivitu

CAD softwary umožňují vyrábět „virtuální 3D modely“, tak proč je nevyužít i k výrobě reálných výrobků? CAD/CAM vznikl jako odpověď na tuto otázku, ze své podstaty totiž CAD/CAM propojuje vývoj (CAD) a počítačem podporovanou výrobu (CAM).

S CAD/CAM softwarem budete při výrobě vždy o krok napřed už od fáze vývoje

V komerčním světě, kde dosáhne úspěchu jen ten, kdo je flexibilní a dokáže rychle reagovat, je CAD/CAM naprosto nedocenitelným nástrojem. Propojení modelování (vývoje) a výroby v jednom softwaru přináší mnoho výhod, mimo jiné následující:

  • Umožňuje rychle upravovat díly, aby se neustále přizpůsobovaly měnícím se potřebám klientů.
  • Snazší kalkulace rozpočtu se započítáním všech souvisejících výdajů.
  • Virtuální simulace výroby dílů.
  • Navrhuje a obsahuje požadavky na finální povrchové úpravy, aby byl povrch dílů při prodeji co největším „lákadlem“.

Díky 3D technologii šetří čas ve fázi přípravy

Vývoj dílů technikou 3D je nejlepší způsob, jak optimalizovat náklady na výrobu dílů. CAD 3D model umožňuje zcela přesnou vizualizaci dílu ze všech úhlů, a proto se díky němu vyhnete chybám a opakovanému vytváření prototypů, které vás stojí čas i peníze. Podobným způsobem umožňuje 3D technologie CAD/CAM softwaru simulovat proces výroby ještě před jejím spuštěním na skutečných strojích. Snižuje se tím čas potřebný k přípravě a Vy následně dosáhnete vyšší produktivity.

Správa technických dat o výrobku neboli PDM

PDM je systém, který umožňuje centrálně spravovat údaje z CAD/CAM souborů. PDM je naprosto zásadní, protože bez něj by soubory nebyly mezi sebou nijak propojeny. Bez PDM by každý nový projekt začínal od nuly, bez možnosti odkazovat se na jiné soubory. Pokud využíváte stejné díly u více projektů, je pro vás zcela klíčové pořídit si CAD/CAM software založený na systému PDM. Software TopSolid V7 funguje na bázi multifunkčního PDM a ušetří Vám tak při práci na projektech drahocenný čas.

Inteligentní správa polotovarů

Jedním ze základních úkolů při programování CNC je umět dobře navrhnout zpracování polotovaru, protože množství spotřebovaného materiálu se promítá do ceny za díl. První CAD/CAM programy umožňovaly „ručně“ upravovat a sledovat polotovar, aby se zamezilo chybám při prvotních odhadech kalkulace výroby. Toto sledování bylo pro programátory časově hodně náročné. Software TopSolid V7 už, ale funguje inteligentněji. Funkce sledování a správa polotovarů umožňuje eliminovat pohyby stroje mimo materiál, aniž by se musely vytvářet dodatečné kroky. Software tedy dokáže optimalizovat výpočet zbytkového polotovaru a to zcela automaticky, což Vám významně šetří čas.

Nabídka řešení CAD a CAM společnosti TopSolid

Využívejte ergonomický software

Než si pro sebe vyberete to nejvhodnější CAD/CAM softwarové řešení, ujistěte, že Vám ergonomicky vyhovuje a snadno se používá. Softwary z řady TopSolid V7 Vám dnes přes nové uživatelské rozhraní samy nabízejí návrhy možného řešení. Jednoduchost je zárukou nárůstu produktivity.

Uživatelská zkušenost

Bez ohledu na to, jak výkonný je CAD/CAM software, účinnost jeho používání závisí do velké míry na jeho ergonomii a snadnosti použití. Software TopSolid V7 se vyznačuje moderní 64-bitovou architekturou, díky čemuž nabízí intuitivní, flexibilní a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Řízení procesů (WorkFlow) je jednodušší a rozhraní zároveň využívá dialogová okna a záložky, které umožňují potřebnou interakci, aniž byste museli přerušovat rozběhnutou práci.

Snadné vytváření dráhy nástrojů přetažením myši

Vytváření dráhy nástrojů v CAD/CAM systému je úkon, který od uživatele vyžaduje hodně úsilí a určitou úroveň zkušeností. Pokud chcete ušetřit čas, určitě Vás bude zajímat, že jedna z funkcí TopSolid V7 umožňuje kopírovat dráhu nástroje a přenést ji na topologicky odlišnou geometrii. Tato technologie zároveň využívá metodu „přetažení myši“, a funguje tak velice inteligentně. Každá dráha nástroje vůči polotovaru je ověřována a Vy máte vždy možnost zamítnout nežádoucí operace.

Kompatibilita se všemi otevřenými formáty na trhu

Na trhu je k dispozici mnoho různých CAD softwarů a některé z nich mají vlastní formát. TopSolid V7 využívá výpočtové Parasolid jádro pro přesnou geometrickou modelaci, které se v CAD/CAM využívá velmi často. S TopSolid tak můžete Importovat a Exportovat ve všech otevřených formátech na trhu, což vám zaručuje, že na svých souborech můžete pracovat ve všech hlavních systémech, které Vaši zadavatelé a subdodavatelé používají nejčastěji.

Vsaďte na certifikované CAD/CAM řešení

Pokud si pořídíte software, jehož vydavatel Vám zajistí certifikovaná školení uznávaná na celostátní úrovni, volíte tím bezpečný CAD/CAM nástroj, který využívá široká veřejnost. Vyberte si všeobecně uznávaný software pro strojírenský průmysl, na němž se učí i studenti na školách a představuje tak rozumnou volbu do budoucnosti.

Dejte přednost CAD/CAM řešení, které se používá na školách a ve školicích centrech

TOPSOLID SAS dodává CAD/CAM systémy do školských zařízení už od roku 1984. S CAD/CAM systémem od TOPSOLID SAS se tak již mohly seznámit celé generace nástrojařů, mechaniků, plechařů/kotlářů, klempířů, tesařů, truhlářů, techniků a strojařů. Silné zastoupení pro Vás znamená záruku kvality a produktivity ve výrobním procesu, protože se tím značně snižuje riziko nedostatku kvalifikovaného personálu.

Certifikace TopSolid pro profesionály

TOPSOLID SAS nabízí 4 kategorie certifikace, které jsou uznávané francouzským státem a zapsané v registru CNCP (francouzská „Národní komise pro profesní certifikaci“). Pro profesionály v oboru představuje certifikát TopSolid osvědčení, že dokážou kompetentně používat softwary:

  • TopSolid 7 CAD
  • TopSolid 7 CAM
  • TopSolid’Wood
  • TopSolid’ERP

 

Proč je získání certifikátu TopSolid pro profesní kariéru výhodou? Jednoduše proto, že softwary TopSolid využívá přes 15 000 podniků po celém světě.

 

Co dodat závěrem

Kvalitní CAD/CAM software by měl být integrovaný, uživatelsky přívětivý, moderní a uznávaný ve Vašem oboru. Když si takový nástroj pořídíte, navýšíte tím zcela jistě produktivitu svých výrobních procesů.