TopSolid ile Yapı Bilgi Modellemesi’ne (BIM) nasıl hazırlanılır?

TopSolid ile Yapı Bilgi Modellemesi’ne (BIM) nasıl hazırlanılır?

Mimarlar, etüt büroları, dış işler… Bir bina inşaatı farklı aktörlerin müdahalesini gerektirir. Alışverişi akıcı hale getirmek ve her işlemin koordinasyonunu sağlamak için BIM, mükemmel çözümdür. Bu çalışma süreci, inşaat sektöründe giderek artan bir önem kazanmaktadır. Tam olarak söz konusu olan nedir ve CAD-CAM’e nasıl entegre edilir?

BIM nedir?

BIM, İngilizce “Building Information Modeling”, yani “Yapı Bilgi Modellemesi”nin kısaltmasıdır. Bir dosya formatı veya özel bir yazılım değil, daha çok, bir inşaat/renovasyon projesine katılan farklı katılımcılar arasında iş birliğini kolaylaştıran bir çalışma sürecidir. Bu iş birliği, dijital bir maket (MN) etrafında yapılır. Bir devrimden daha fazlası olan BIM, yeni teknolojilerin gelişimine bağlı, inşaat sektörü katılımcılarının tamamını kapsayan bir evrimdir.  Bu yeni çalışma usulü, inşaat şirketlerinin dahili işleyişi kadar aynı proje üzerinde çalışan farklı katılımcılar arasındaki ilişkilere de etki eder.

Binanın tasarlanmasından yıkımına kadar BIM, bir altyapının tüm ömrü boyunca güvenilir bilgiler paylaşılmasını sağlar. Dijital maket BIM için temel bir unsurdur çünkü altyapının fiziki ve fonksiyonel özelliklerinin dijital bir temsilini sunar.

 

 

Neden gitgide daha fazla şirket BIM’i tercih ediyor?

BIM süreci herkes için şimdilik kolay anlaşılır olmasa da giderek daha da genele yayılma eğiliminde ve kullanımı da büyümekte. Bu yöntemin anında sağladığı faydalardan biri, en baştan itibaren bilgi alışverişini kolaylaştırması. IFC (Industry Foundation Classes) dosya yapısının tanımı, belgeli yazılımların tamamı için standarttır ve ortaktır. Böylelikle, A yazılımında belirli bilgilerle belirlenen bir merdiven, B yazılımında da tamamen aynı özelliklere sahip olacaktır.

Dijital bir maket hazırlanmasıyla BIM aynı zamanda, bütçeye ve süreye sadık kalarak çalışmanın kalitesini de yükseltmeyi hedefler.

BIM’i benimsemek oldukça zorlu bir iştir çünkü alışkanlıkların tamamıyla değişmesi anlamına gelir. Her yeni yöntem gibi BIM sürecinin bir şirket bünyesinde uygulamaya konulması da ilk aşamada kaçınılmaz olarak bir verim kaybını beraberinde getirir. Katı bir çalışma yöntemi olmadığı için, bazı aşamaların bir projeden diğerine farklılık göstermesi ender rastlanan bir durum değildir. Bununla birlikte, ilk dalgalanmaların geçmesiyle BIM yöntemi, bir proje ile alakalı şirketlerin tümünün önemli ölçüde verim kazanmasını sağlar.

 

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

BIM ve CAD-CAM’ın nasıl bir ilişkisi vardır?

Bir sürecin olgunluk düzeyini tanımlamak için genellikle BIM düzeylerinden bahsedilir.

 

 

Dijital maketten gerçek anlamda bahsetmeye 2. düzeyden itibaren başlanır. Dijital maket sadece bir 3D dosya değildir: aynı zamanda ve özellikle, bu dosyaya eşlik eden verilerdir.

Örneğin, 3D modellendirilmiş bir merdiven aşağıdaki verilere sahiptir:

 • Merdiven Sınıfı (IfcStair)
  • Merdiven Türü (düz, çeyrek dönüşlü, kavisli, spiral…)
 • Pset Merdiven (Pset_StairCommon)
  • Referans
  • Durum
  • Basamak sayısı
  • İstenen geçiş yüksekliği
  • Ateşe dayanıklılık
  • Acil çıkış

Bir pencerenin boyutları, ısıl geçirgenlik faktörü, cam yüzey oranı vb. olacaktır.

İlk önce mimar, binanın tanımlanması üzerine çalışır; sonra inşaatla ilgili her şirket gelir. Bu şirketler, mimarın maketini alarak kendilerine ait payı derinleştirirken bilgi birikimlerini ve teknik kısıtlamalarını da dahil ederler. Tasarım yazılımları bu aşamada devreye girer.

 

TopSolid BIM’in daha kolay kavranmasını nasıl sağlar?

TopSolid, asıl olarak 3D çalışır ve doğal olarak 3D dijital bir maket üzerinde rahatlıkla tasarım yapar. Optimum hale getirilmiş ve belgeli IFC verilerin içe aktarımı, büyük çaplı çalışmaların toparlanmasını kolaylaştıran seçeneklere sahiptir (mülke göre konu filtresi, kata, binaya göre seçim…).

Çalışma alanları yöneticisi gibi başka tasarım araçları da sunulmaktadır. Bu yenilikçi ve piyasada benzeri olmayan fonksiyon, doğrudan maket üzerinde 3D coğrafi bölgeler oluşturulmasını sağlar. TopSolid, çalışmayı bu bölgelerle kısıtlayarak tasarımcının ekranda yalnızca işi için faydalı kısmı görmesine olanak tanır.

Bir binada bir merdiven ve iki korkuluk gerçekleştirmesi gereken bir şirketi örnek alalım. Önce binanın dijital modelini mimardan alır:

 

 

İlk olarak kullanıcı, 3D bölgeleri belirler ve her bölge için tasarımda gerekli parçaları seçer (döşeme taşları, duvarlar, aksesuarlar…).

Sonra TopSolid, otomatik olarak çalışma alanı dokümanlarını oluşturur (2).

Kullanıcı, çalışmalarını doğrudan oluşturulmuş bölgelere dayanarak hazırlayabilir (3).

Son aşamada, TopSolid çizerin oluşturduğu bütün çalışmaları otomatik olarak bir araya getirir (4). Şirketin dijital maketine karşılık gelen, bu son birleştirmedir.

 

Bir BIM fonksiyonunu bir günde benimsemek ve anında faydalarından istifade etmek olanaksızdır. İdeal bir yatırım getirisi için, çalışma şeklinde bu tip bir değişiklik destek alınarak yapılmalıdır. BIM sürecinde yüksek teknik performans gösteren ve çalışma için oldukça faydalı araçlara ilaveten TOPSOLID şirketi, bu özel yöntem için çizerleri eğitmeyi ve öğrenim sürecinde yanlarında olmayı önermektedir. Şirket böylece, verim kaybından birçok gün tasarruf etmiş ve BIM’e ilişkin hata riskini önemli ölçüde azaltmış olacaktır.

CAD-CAM için PDM seçimi kriterleri ve avantajları

CAD-CAM için PDM seçimi kriterleri ve avantajları

Dijitalleşme çağında tasarım, işin yönetim bileşeninden artık vazgeçemez. Ve CAD-CAM şirketleri bu durumun tamamıyla farkındalar: otomatik bir merkezi yönetim aracının ürettiği verilerin yönetimi ve saklanması önemli bir mesele haline gelmiştir. Bununla beraber, imalatta PDM kullanımı hâlâ standart değildir. İmalat CAM’i için neden bir PDM edinilmeli? Ne gibi faydalar sağlayabilir? Seçerken aracın hangi fonksiyonları kontrol edilmelidir? Cevaplar.

PDM nedir?

 

PDM, İngilizce Product Data Management ifadesinin  kısaltmasıdır, yani Ürün Veri Yönetimi. Aynı zamanda Teknik Veri Yönetimi Sistemi de diyebiliriz. Bu kısaltma, bir ürüne ilişkin elektronik bilgileri almaya, yönetmeye ve depolamaya yarayan dijital aracaişaret eder.

 CAD-CAM’de PDM’in rolü: CAD dokümanlarının bütününü toplamak ve merkezi hale getirmek. Amaç: mühendisler ve aynı zamanda imalat ve hatta satın alma departmanları gibi ilgili kullanıcılara yönelik akıcı ve kontrollü bir servis hizmete sunma.

 CAD-CAM öncelikle parçaları tasarlamayı, test etmeyi ve hazırlamayı sağlar. Bununla beraber, dijitalleştirme zinciri burada bitmemelidir. Ürün döngüsü bittiğinde bazı sorunsallar ortaya çıkar.

 • İzlenebilirlik: bu sorun ilk başta, öncelikle medikal, ayrıca havacılık gibi en hassas ve en riskli sektörlerde ortaya çıkmıştır. Şirketlerin, kimin neyi, ne zaman ve nasıl yaptığını bilmeye ihtiyaçları vardır.
 • Sermayelendirme: şirket, güçlü bir artı değere sahip gayri maddi bir aktifi temsil eden kendi bilgi birikiminden menfaat sağlar. Bu bağlamda, ürettiği verilerin tümünü titizce saklaması kendi yararınadır.
 • Yüksek performans: son derece rekabetçi bir bağlamda ve teknolojik ilerlemelerin daimi bir teknik değişime olanak sağladığı (gerektirdiği?) bir dönemde, CAD-CAM ile hazırlanan parçalar, evrilmeye tabidir. Üstelik hızlıca. Yüksek performans için şirketin, ürünlerini sürekli olarak adapte etmekten başka seçeneği yoktur.

PDM, bu farklı sorunsallara cevap bulmak için yönetimi devralır.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

CAD-CAM için PDM’in avantajları

 

Ürün nasıl tasarlanır, üretilir ve kullanılır? Tüm bu teknik bilgiler, önemli ölçüde ve değerli bir veri hacmi anlamına gelir. Merkezi ve güvenli biçimde saklanması, otomatik bir güncelleme ve gerçek zamanlı akıcı ve kontrol altında bir paylaşım için şirket, verimli bir yönetim aracına sahip olmalıdır.

 

İmalat odaklı kişiler için veri tabanı görevi gören PDM, şu avantajları sunar:

 

 • Güvenli saklama: PDM, ürün verilerini toplar ve depolar. Bu yönetim aracı, bu bağlamda bütünlük ve güvenlik avantajı sunar. İnsan hatası ve veri kaybı riski sıfıra indirilir.
 • Dijital merkezileştirme: CAD-CAM manuel işlerin ve kağıt formatının ötesine geçer. Modeller ve dokümanlar artık tamamıyla dijital hale getirilmiştir ve bunların yönetimi de bu gerekliliğe uygun olmalıdır. PDM sayesinde şirket, bilgi ararken azımsanamayacak ölçüde vakit kazanır.
 • Gerçek zamanlı güncelleme ve ortaklaşa çalışma: üretilen veriler, parçalar değiştirildikçe en iyi şekilde güncellenir. Daha hızlı ve oldukça güvenli biçimde. PDM bunun dışında,  verilerin bütünlüğüne etki etmeden birkaç kişinin aynı proje üzerinde çalışmasına olanak sağlar.
 • Optimum görünürlük ve akıcı paylaşım: dijitalleştirilmiş olması sayesinde bilgi dağıtımı, süre ve güvenilirlik açısından en iyi şartlarda yapılır. Üretilen verilere herkes veya yalnızca izinli kullanıcılar kolaylıkla erişebilir.

 

CAD-CAM kapsamında PDM, esnek ve akıcı yönetim için vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle, günümüzde en iyi performansa sahip CAD-CAM yazılımları, şirket performansının hizmetinde global bir araç olarak üretilen veri yönetim sisteminin bir parçasıdır.

 

TopSolid entegre PDM’i keşfedin

 

CAD-CAM şirketlerinin performans zorluklarının bilincinde olan TOPSOLID SAS, CAD-CAM yazılımına uygun bir PDM sistemi entegre eden hepsi bir arada bir araç sunar. Tek bir yazılım ile, hem bir programlama aracı hem de doküman yönetim aracına sahip olursunuz.

 

 • PDM TopSolid, TopSolid dokümanlarının yanısıra  ilave dokümanların tamamını yönetir: malzeme sertifikaları, belirli gereçlerin siparişleri, idari süreçler ve yükümlülüklerin onayı… dijital aracınızın veri tabanı, hacim sınırı olmadan her tip bilgiyi entegre eder.
 • TopSolid ile kendinize dijital zincirin bütününü otomatik hale getirme fırsatı yaratırsınız. Şirket, bilgi birikimini aşırı güvenlikli, ortak çalışmaya dayalı ve sezgisel bir sistem aracılığıyla merkezde toplayarak gayri maddi aktiflerini korur, bilginin akıcı ve kontrollü biçimde erişilebilr olmasını sağlar.

 TopSolid entegre PDM’in önemli avantajları:

 

 • Kullanıcı dostu bir araç: kullanıcı, aracı sezgisel biçimde kullanarak önemli ölçüde vakit kazanır. Yazılımın tüm fonksiyonlarını rahatça kullanarak şirketin yararına bir o kadar kazanım ekler.
 • Simülasyona bağlı olarak ISO standardı yönetimi ile makine simülasyonu
 • Optimum güvenilirlik şartları altında genel imalat değerlendirmesi.
 • İşlenen ham maddelerin yönetimi.

 

TopSolid entegre PDM ile mesleğinizin esasına odaklanın, yönetim sorunsallarından tasarruf edin, zaman kazanın ve en yeni teknolojik inovasyonları kullanın! Veri güvenliği, akıcı ve kontrollü bilgi alışverişi, bilgi birikiminin korunması… CAD-CAM için PDM’in en iyi avantajlarından faydalanın!