Hoe kunt u de 3D CAD-vaardigheden van uw teams verbeteren?

Hoe kunt u de 3D CAD-vaardigheden van uw teams verbeteren?

3D CAD vervangt het manueel tekenen door een geautomatiseerd proces. Het gebruik van 3D CAD-software vergemakkelijkt dus het werk van ontwerpers… op voorwaarde dat zij over de juiste vaardigheden op dit gebied beschikken. Bovendien kan ontwerpsoftware ingewikkeld zijn. Het is dan ook van essentieel belang de teams voortdurend te ondersteunen en op te leiden, zodat zij volledig vertrouwd zijn met het systeem. Maar hoe gaat u te werk?

De uitdagingen van het regelmatig opleiden van teams in 3D CAD

Computer-Aided Design (CAD) kent vele uitdagingen, vooral op het gebied van de opleiding. De teams moeten regelmatig opgeleid worden om :

 • Te kunnen voldoen aan steeds kortere levertijden en steeds hogere kwaliteitseisen;
 • Steeds volledige controle te hebben over het ontwerpprogramma om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken;
 • Zich aan te passen aan de evolutie van de software, met een jaarlijkse update
 • Nieuwe functies onder de knie te krijgen om het ontwerpproces te versnellen en zo de time to market te verkorten.
 • Vaardigheden te verbeteren, op verzoek van de directie of op vrijwillige basis: de werknemers hebben vaak behoefte aan opleiding op dit gebied, om zichzelf te verbeteren en om repetitieve taken te kunnen automatiseren.

De opleiding van teams in 3D CAD biedt dus een oplossing voor vele uitdagingen. Het bevordert niet alleen de efficiëntie van de teams, maar heeft ook een directe invloed op de resultaten en de tevredenheid van de klanten.

 

De rol van het 3D CAD-software bedrijf bij het verbeteren van de vaardigheden

De belangrijkste hefbomen voor het verbeteren van de vaardigheden zijn intrinsiek verbonden met de gebruikte software en de door de leverancier geleverde diensten. De leverancier van uw 3D CAD-software speelt dus een belangrijke rol in de ontwikkeling van de vaardigheden van de softwaregebruikers. Deze moet dan verschillende facetten behandelen:

 • De behoeften van het ontwerpbureau identificeren en de repetitieve taken, en de automatisering daarvan evalueren. De leverancier van de 3D CAD-software kan dan methodologische dagen organiseren, gewijd aan de verbetering van de vaardigheden op deze specifieke punten.
 • Regelmatig communiceren over nieuwe ontwikkelingen in de ontwerpsoftware. Elke serieuze software-ontwikkelaar biedt cursussen aan over nieuwe ontwikkelingen.
 • Zorgen voor een moderne en intuïtieve gebruikerservaring, en geïntegreerde leermiddelen (online hulp, gedetailleerde documentatie, opleiding, enz.) om de vaardigheden van de teams te helpen verbeteren.

De bedrijven moeten er weliswaar voor zorgen dat hun 3D CAD-teams over de nodige vaardigheden beschikken, maar ook de ontwikkelaar van de gebruikte software heeft zijn rol hierin. In dit verband is het belangrijk om bij het kiezen van software te letten op de ondersteuning die de ontwikkelaar biedt. De beschikbaarheid en het reactievermogen van de ontwikkelaar zullen het verschil maken.

TOPSOLID ten dienste van de gebruikers en het opbouwen van hun vaardigheden

TopSolid is een geïntegreerde 3D CAD-oplossing die het ontwerpproces automatiseert om de snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie te verhogen. Er rijst dan een vraag: als de toename van de bekwaamheid van de gebruikers verband houdt met de software-ontwikkelaar, hoe past TOPSOLID dan in deze benadering?

 

Moderne software en regelmatige updates

De TOPSOLID-teams doen er alles aan om regelmatig updates uit te brengen, zodat de 3D CAD-software altijd up-to-date is. De TopSolid-software profiteert van de nieuwste ontwikkelingstechnologieën voor een ultramoderne, maar altijd intuïtieve gebruikerservaring. Bovendien zijn de regelmatige updates bedoeld om de functionaliteiten te corrigeren en voortdurend te verbeteren, gebaseerd op de legitieme eis van de gebruikers. Ook wordt er elk jaar een nieuwe versie van TopSolid geleverd, met tientallen – zelfs honderden – nieuwigheden.

 

Klantenservice beschikbaar om gebruikers te ondersteunen 

Om het opbouwen van de vaardigheden van de teams te vergemakkelijken en de gebruikers te begeleiden bij het in de hand nemen van de voorgestelde nieuwe functionaliteiten, zorgt TOPSOLID voor de beschikbaarheid van haar klantenservice. Er worden dus verschillende niveaus van ondersteuning geboden, om doeltreffend op uw behoeften in te spelen:

 

De TOPSOLID Belgium helpdesk is voor alle klanten bereikbaar via telefoon, ticket service en email gedurende de kantooruren. Onze medewerkers helpen u waar nodig met uw vragen.

 

 

De TopSolid-filosofie voor continue verbetering

De filosofie zelf van de software draagt bij tot de ontwikkeling van de vaardigheden van zijn gebruikers. TopSolid biedt een uitgebreid en regelmatig bijgewerkt online helpsysteem. Zo kunnen gebruikers die dat wensen voortdurend en gemakkelijk informatie krijgen, vooral over onbekende commando’s. TopSolid biedt ook een gebruikersforum waar ontwerpers hun ervaringen, twijfels en vragen kunnen delen. De gebruikers van TopSolid krijgen de gelegenheid om geleidelijk hun vaardigheden op verschillende gebieden te vergroten, naar gelang van hun behoeften en interesses.

 

Zoals u ziet heeft de keuze van 3D CAD-software een directe invloed op de ontwikkeling van de vaardigheden van de teams. De ontwikkelaar van de software moet er dus voor zorgen dat hij een kwaliteitsvolle gebruikerservaring biedt, en zich beschikbaar stellen om de verbetering van de teamvaardigheden te ondersteunen. TOPSOLID is zich bewust van deze uitdaging en gebruikt dus intuïtieve oplossingen en biedt aangepaste opleidingen aan om de beheersing van zijn software te vergemakkelijken. Het resultaat is een geoptimaliseerd ontwerp en een volledig benutte software.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

CAM: Hoe kunt u uw productieprojecten vooraf simuleren?

CAM: Hoe kunt u uw productieprojecten vooraf simuleren?

In het digitale tijdperk worden traditionele productieprocessen omvergeworpen door nieuwe werkwijzen. CAM (Computer Aided Manufacturing) wint steeds meer terrein. Het gebruik van programma’s voor de besturing van machines biedt vele voordelen, zowel wat de flexibiliteit als de betrouwbaarheid betreft. Het is echter belangrijk de juiste programmering te voorzien voor de juiste projecten!Hoe kunt u uw voordeel doen met CAM en uw productieprojecten vooraf simuleren? Volg onze aanwijzingen om te begrijpen wat er op het spel staat en om stap voor stap door deze cruciale productiefase te worden geleid!

CAM en projectsimulatie: waar hebben we het over?

 

Wat is simulatie toegepast op CAM? Concreet gaat het om de simulatie van bewerkingstrajecten, berekend rekening houdend met precieze factoren (machine, gereedschappen, werkstukopspanningen, afgewerkt stuk en onbewerkt stuk). De programmeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze simulaties. Over het algemeen maakt hij of zij deel uit van het team van programmeurs, maar hij of zij kan ook verbonden zijn aan de productieafdeling.

Door simulatie kan op de productie worden geanticipeerd. Aangezien de kosten per uur van een machine hoog zijn, wordt ernaar gestreefd tijd te besparen door de bewerkingsprogramma’s voor te bereiden. De tijd die aan projectsimulatie wordt besteed, betekent tijdwinst bij het opstellen en voorbereiden van de machine in de werkplaats. Terwijl de bewerking van sommige onderdelen slechts tien minuten in beslag neemt, kan bijvoorbeeld twee uur nodig zijn voor de opeenvolgende fasen van machinevoorbereiding, verificatie, controle en afstelling.

De toegevoegde waarde van simulatie in CAM ligt dus in de vermindering van de tijd die wordt besteed aan het monopoliseren van de machine voor activiteiten die niet onmiddellijk productief zijn.

 

Wat is het doel van projectsimulatie?

 

De voordelen van projectsimulatie zijn talrijk:

 • Controle van de uiteindelijke staat van de te bewerken geometrie, rekening houdend met de afmetingen, toleranties en oppervlakteafwerking. Heb je een onderdeel gemaakt dat voldoet aan de verwachtingen van de klant?
 • Rekening houden met de kinematische beperkingen van de machine, d.w.z. de nuttige bereiken en de begrenzingen van de rotatieassen beperken. Hierdoor wordt voorkomen dat de machine in een “buiten limiet” positie terechtkomt waardoor het programma wegens plaatsgebrek niet kan worden uitgevoerd. De hoeken zijn duidelijk gedefinieerd om onbereikbare posities te voorkomen.
 • Ervoor zorgen dat de bewerking uitvoerbaar is door de werkstukpositie in te stellen voordat u de machine start. Als u een compleet onderdeel gaat bewerken zonder te controleren of de machine op de werkvloer de productieparameters aankan, loopt u het risico dat u helemaal opnieuw moet beginnen. Dit is een verspilling van tijd en geld.
 • Rekening houden met de omgeving van de machine, zoals de taster, het gereedschapsmagazijn of de werkstukopspanning. Dit helpt niet alleen bij het definiëren en ontwerpen van de juiste bewerkingsstrategie, maar ook bij het optimaliseren van de programmering om botsingen te vermijden.
 • Rekening houden met de grootte van de snijgereedschappen en hun vermogen om niet te botsen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat zij het te bewerken gebied kunnen bereiken. Een te kort gereedschap is bijvoorbeeld niet geschikt voor het bewerken van de bodem van een kamering. Omgekeerd kan een te groot gereedschap in botsing komen met het werkstuk of de opspanning. Gereedschapvoorbereiding met CAM helpt om deze risico’s te vermijden.
 • Simulatie van de machinebewegingen voor de productie begint. Het is geruststellend vooraf te weten wat er werkelijk gaat gebeuren zodra het fabricageprogramma op de machine wordt gestart. Deze voorafgaande stap zorgt ervoor dat de bewegingen op de werkvloer soepel verlopen. Te snelle en plotse bewegingen kunnen de machine verrassen en sporen achterlaten op het stuk.

 

Simuleren van uw productieprojecten: een cruciale stap

 

Simulatie is een cruciale stap in het fabricageproject omdat hiermee het bewerkingsbereik van A tot Z kan worden gecontroleerd. Concreet maakt de simulatie van productieprojecten het volgende mogelijk:

 • Bevestiging van de correcte bewerking van het onderdeel, in overeenstemming met de verwachte technische specificaties;
 • Zorgen voor de juiste voorbereiding van de werkstukopspanningen en gereedschappen;
 • Zorgen dat er geen botsingen plaatsvinden, in het bijzonder geen botsingen met machines, botsingen met het eindproduct of het onbewerkte product tijdens de bewerking, of botsingen met de opspanmiddelen voor de bewerking.

Dankzij de voorafgaande simulatie van de fabricageprojecten kan de machine het gehele bewerkingsprogramma uitvoeren zonder het risico van blokkering als gevolg van kinematische of mechanische beperkingen.

TopSolid’Cam en simulatie

De CAM- en CAD/CAM-software van TopSolid is zijn tijd vooruit en integreert verschillende functionaliteitsniveaus:

 • Een eerste niveau van simulatie, snel toegankelijk om de juiste bewerkingstrajecten te garanderen. Bij de berekening moet rekening worden gehouden met de situatie in de werkplaats (machine, assemblage, gereedschappen, onbewerkt en afgewerkt onderdeel), maar moet ook elk risico op botsingen worden vermeden.
 • Een verificatieniveau, oorspronkelijk ontworpen om de oppervlaktegesteldheid van het afgewerkte stuk na machinale bewerking te berekenen. Mettertijd is dit instrument geperfectioneerd. Vandaag kan hij ook de machine in beweging simuleren. Als er botsingen worden gedetecteerd, wordt de programmeur onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 • Eén niveau van ISO-codesimulatie. De ISO-code (of G-code) is de beschrijving van het programma in machinetaal in de TopSolid’Cam-software. Het ISO-bestand bevat alle instructies die nodig zijn om de machine in beweging te zetten. Met andere woorden, het is dit programma dat in de werkplaats aan de machine wordt doorgegeven.

Concreet gaat het erom het bestand te simuleren dat in G-code is geschreven en door de post-processor is gegenereerd. Er zijn een groot aantal machinetalen. De originaliteit van TopSolid’Cam ligt in zijn vermogen om zich aan te passen aan de juiste machinetaal naar gelang de technische kenmerken van de werkplaats. Voor optimale flexibiliteit biedt TopSolid’Cam verschillende post-processors die in staat zijn het met de software gemaakte programma te vertalen in de juiste machinetaal.

De simulatietool is volledig onafhankelijk van de TopSolid’Cam-software en is 100% neutraal. De rol ervan is de ISO-code te herlezen en te simuleren terwijl deze wordt geschreven. Alvorens het programma op de machine uit te voeren, voert het een laatste verificatie uit voor meer veiligheid. Dit verificatie-instrument is nu onmisbaar in sommige bedrijven als onderdeel van hun kwaliteits- en programma-validatieproces.

 

 

Dus hoe simuleert u uw productieprojecten vooraf? Simpelweg door over te stappen op CAM! TOPSOLID biedt u een speciale oplossing. Met TopSolid’Cam kunt u de bewerkingskarakteristieken simuleren en verifiëren voordat u met de productie begint. Wilt u meer weten over projectsimulatie in CAM? Neem vandaag nog contact op met onze teams !

7 goede redenen om naar TopSolid over te stappen

7 goede redenen om naar TopSolid over te stappen

U hebt gemerkt dat sommige van uw concurrenten geld besparen door TopSolid te gebruiken en u vraagt zich misschien af waarom u van software zou moeten veranderen.

Hier zijn zeven belangrijke punten die de voordelen van overschakeling op TopSolid onderstrepen en u zullen helpen bij uw beslissing.

 1. Geïntegreerd beheer van productgegevens (PDM)

De geïntegreerde PDM maakt TopSolid uniek in zijn markt.

PDM doet veel meer dan alleen maar bestanden opslaan en organiseren:

– Het helpt ontwerpers bestaande onderdelen te vinden om te hergebruiken in plaats van ze opnieuw te maken, wat vele uren werk bespaart.

– Het genereert materiaallijsten voor kostenraming en gegevensinvoer voor ERP-systemen.

– Ten slotte automatiseert het workflows om ervoor te zorgen dat verouderde of niet-gepubliceerde informatie niet wordt doorgegeven aan klanten of leveranciers.

 • De PDM is geen extra product: het is rechtstreeks in de software geïntegreerd,
 • Hiermee kunt u snel zoeken naar productgegevens die door TopSolid beheerd worden,
 • Het maakt versiebeheer gemakkelijk,
 • Het beheer van al je data kan direct in TopSolid worden gedaan (hernoemen, verplaatsen, enz.)
 • U kunt bestanden veilig bewaren en ook niet-TopSolid bestanden beheren,
 • Het ondersteunt multi-site (voor bedrijven met verschillende productievestigingen over de hele wereld).

 

 1. Intuïtieve gebruikersinterface

Tijd is geld en de intuïtieve gebruikersinterface van TopSolid maakt gemakkelijk het verschil!

Ontwerp zoals u dat wilt en niet volgens de logica van de software, dankzij de unieke in-place ontwerpmethode van TopSolid.

Bovendien bieden wij gevorderde opleidingen aan om u in staat te stellen TopSolid optimaal te benutten volgens uw specifieke behoeften.

 • Gemakkelijk te leren en te gebruiken (leerfase met 50% verkort),
 • Drag and Drop, kopiëren en plakken, undo/redo worden ondersteund,
 • Aanmaken van constructie-entiteiten “on the fly”,
 • Sorteren van entiteiten (indeling naar type) en operaties (chronologische indeling).

Bovendien is de gebruikersinterface volledig aanpasbaar door de gebruiker.

 1. Gelijktijdige engineering

Dit is een zeer belangrijke eigenschap van TopSolid, die alle medewerkers in staat stelt om tegelijkertijd aan hetzelfde project te werken, wat een belangrijk voordeel is in deze tijden van gezondheidscrisis.

 • Mogelijkheid om met al uw collega’s in dezelfde database te werken,
 • Mogelijkheid om gebruikersrechten en machtigingen te definiëren,
 • Iedereen, overal (al dan niet lokaal), allemaal met elkaar verbonden,
 • Communicatie gemakkelijk gemaakt met de PDM Messenger,
 • Mogelijkheid om levenscyclus-workflows te creëren om de uitwisseling van informatie te automatiseren.

TopSolid’s reeks van CAD en CAM oplossingen

 1. Moderne softwaretechnologie : Open platform

De meeste CAD-software die op de markt verkrijgbaar is, is gebaseerd op vrij oude softwaretechnologie. TopSolid is volledig opnieuw ontworpen en herschreven, en biedt u een state of the art software.

Hier volgen enkele belangrijke punten:

 • Gebruik van de nieuwste ontwikkelingstechnologieën (C#, .net),
 • Ondersteuning voor de nieuwste hardwaretechnologieën (multicore-technologie, rendering engine, enz.),
 • Real-time en incrementele updates,
 • Zeer krachtige realistische rendering engine (Redway3D),
 • Gegevensuitwisseling met de meeste CAD-software die op de markt verkrijgbaar is: Parasolid, AutoCAD (*.dwg, *.dxf), ACIS, IGES, Step, Catia v4, v5, Pro/E, UG, SW, SE, Inventor.
 1. TopSolid’Automation

TopSolid’Automation is de API (Application Programming Interface) van TopSolid, waarmee gebruikers TopSolid 7 vanuit een ander programma kunnen bedienen om informatie uit te wisselen en/of repetitieve taken te automatiseren.

TopSolid’Automation maakt een aanzienlijke productiviteitswinst mogelijk, terwijl de kans op fouten wordt verkleind. De tijdsinvestering die nodig is om dit ontwikkelingsinstrument onder de knie te krijgen, is dus ongetwijfeld goed besteed.

Doordat TopSolid’Automation communicatie met andere software mogelijk maakt, is het een krachtig hulpmiddel voor de succesvolle integratie van CAD/CAM-toepassingen in uw digitale procesketen en bestrijkt het een groot aantal gebieden:

 • Gegevensuitwisseling met verkoop- of productiebeheersystemen,
 • Automatisering van productieprocessen voor onderdelen/assemblages,
 • Geautomatiseerde gegevensinvoer,
 • Geautomatiseerd genereren van tekeningen,
 • Gegevensuitwisseling met gereedschapsbeheersystemen.

Al deze gebruiksmogelijkheden maken TopSolid’Automation tot een zeer waardevol en betrouwbaar hulpmiddel voor de optimalisatie van industriële processen.

Deze interface is geheel gratis en inbegrepen in TopSolid 7. Er is documentatie in de software ingebouwd om u te begeleiden, en er zijn online trainingen beschikbaar voor een snelle start.

6- Wereldwijd netwerk en service

Europa, Azië, Amerika, Oceanië… We hebben klanten over de hele wereld en dankzij TopSolid, wisselen ze gegevens uit, ontwikkelen ze en werken ze samen. TopSolid maakt het leggen van contacten makkelijk.

Ons ervaren netwerk van 10 filialen en 70 verdelers over de hele wereld bieden hun expertise aan om u te helpen uw concurrentiepositie op de markt te verbeteren.

7- Klaar voor Industrie 4.0

 TopSolid is meer dan alleen maar een geïntegreerde CAD/CAM-software. Het is een complete toepassingsomgeving voor de digitale transformatie van de maakindustrie. Het biedt oplossingen voor:

– de prijsopgave van mechanische onderdelen (TopSolid’Part Costing),

– simulatie van CNC-machines (ook van iso-code met TopSolid’Cam Simul),

– Kwaliteitscontrole van geproduceerde onderdelen met TopSolid’Inspection,

 TopSolid biedt al jaren een volledig geïntegreerde digitale keten aan via zijn CAD/CAM-softwaresuite, en zorgt zo voor een continue digitale ketting van ontwerp tot productie.