CAM yazılımı: masrafları azaltarak yeniliklere devam edin

CAM yazılımı: masrafları azaltarak yeniliklere devam edin

Yeniliklere evet ama daha düşük maliyetle! Endüstriyel şirketlerin önündeki en büyük sorun olan bu bilmece, en güçlü ve birbirine zıt zorlukları bir araya getirir.  Bir teknolojik ilerlemenin bir diğerini takip ettiği rekabetçi bir bağlamda, bütçeyi bir kara deliğe dönüştürmeden sürekli olarak teknikleri ihtiyaçlara uyarlamak gerçekten zordur. Zorlukların merkezinde verimin daha iyi hale getirilmesi varken CAD-CAM, kaliteden ödün vermeden zaman ve para kazanmak için zorunlu görünüyor. İnovasyon ve masrafların azaltılması kavramları, bir CAM çözümü kapsamında ne anlama gelir ve verim kazanmak için hangi yazılımı seçmek gerekir?  Analizimiz…

1/ Bir CAM çözümü, endüstride inovasyonu nasıl ve hangi şartlarda teşvik eder?

Bir CAM çözümü ile inovasyon yapmak, her şeyden önce projeleri en iyi ve en hızlı biçimde gerçekleştirme kapasitesi ile nitelenir. CAM, birçok imalat stratejisine erişim sağladığından tasarımcılar ve üreticiler, gitgide daha karmaşık parça geometrilerini, üretim yöntemlerini değiştirmeye gerek duymadan kavrayabilirler.

Örneğin ürün tasarımında içi maksimum boşaltılmış bir parça, yani daha hafif bir parça, mekanik özelliklerini mutlak biçimde korumalıdır. Yeni malzemelere başvurulması bu ön koşula cevap verse de CAM çözümü, üretim yöntemlerinin idaresi ve ürün kalitesinin korunması için en etkili yöntemdir… ancak bir şartla: iyi donanımlı olmak!

Bu anlamda, seçilen CAM çözümü, teknolojilerdeki hızlı değişimlere, makine takımlarının performanslarına, müşterilerin en zorlayıcı taleplerine ve aynı zamanda faaliyetinizin ve kullanılan sistemlerinizin özelliklerine sürekli ayak uydurmak için uyarlanabilir olmalıdır.

Özetle, sakince inovasyon yapmak için, esnek, kişiselleştirilebilir ve kesinlikle güçlü simülasyon ve otomatizasyon fonksiyonlarına sahip bir CAM aracına öncelik tanıyın. Bu kriterler, en karmaşık parçalarınızın kalitesini kontrol altında tutmak ve en ileri düzey makineleri idare etmek için elzemdir.

Bu şekilde inovasyonun kapıları size devamlı açık olur… daha az masrafla!

 

2/ Bir CAM yazılımı, masrafların azaltılmasına nasıl yardımcı olur?

Bir CAM yazılımı kullanımı kapsamında, her biri zaman kazanmaya bağlı beş faktör masraflarınızın azalmasını sağlar:

1 – İnsan kaynaklarının saatlik maliyetinde azalma 

Şirketin bilgi birikiminin CAM yazılımına entegre edilmesi ile çalışanlar imalat programlarını yeniden kullanabilir, adapte edebilir ve otomatik hale getirebilir. Atölyede onaylanmış işlemler, bu şekilde hızlandırılmış ve güvenli hale getirilmiş olur. Bunun yanı sıra, dokümanların (araçların, operasyonların listesi, parçaların konumu ve kaynağı…) yazılmasının otomatikleştirilmesi, erişimi önemli ölçüde akıcı hale getirir, bilgi alışverişini kolaylaştırır ve çalışanları tekrarlayan gereksiz çalışmalardan kurtarır. Sonuç : zaman tüketen işler üzerinde daha az zaman harcanır, iş birliğine dayalı çalışma öne çıkar ve kişi başına saat ücreti önemli ölçüde azalır!

2 – Makine kaynaklarının saatlik maliyetinin azaltılması 

CAD-CAM kapsamında programlama yalnızca kolaylaştırılmakla kalmaz aynı zamanda atölyeden büroya taşınır. Dolayısıyla, bir programı gerçekleştirmek veya onaylamak için makineyi meşgul etmek gerekli değildir. Meşgul etme süresinin azalması demek ise daha az masraf demektir!

3 – Hurda oranında azalma 

İmalat kusuru olan bir parçanın, şirkete yalnızca ham madde olarak değil aynı zamanda üretim süresi anlamında da masrafı olur. CAM yazılımının bu tip risklere karşı cevabı, imal edilecek parçanın gerçekçi bir simülasyonuna dayanır. Üretimin işleme konulması için gereken süre azalırken özellikle hurda çıkması önlendiğinden masraflar çarpıcı biçimde düşer!

4 – Kırılma sorununda azalma 

Bir parçanın üretimi, ham madde, aletlerin yıpranması, makinelerin meşgul edilmesi, insan gücünün zamanı gibi masrafları beraberinde getirir… Üstelik parça ne kadar teknik gerektirirse dönüşüm sayısı da o kadar artar (imalat, düzeltmeler, işleme, kontroller…) ve maliyet rakamları yükselir. Ancak üretim sonrası çatışma durumunda fatura şirket için ağır olur: kesin zarar, teslimat gecikmesi cezaları, sonraki üretimlerde devam eden etkiler, müşteri memnuniyetsizliği ve güven kaybı. Söz konusu olan kesici aletler ise ve zararı makineler görüyorsa, imalatın durması zorunlu hale gelir ve fiyasko kapıya dayanır… 

Bu tip “tatsızlıkları” önlemek için CAM aracının faydası üzerinde ne kadar ısrar etsek azdır.

5 – Kesim performanslarının iyileştirilmesi 

CAD-CAM sayesinde kesim için gereken mekanik gayretler daha iyi hale getirilebilir ve makinelerin ürettiği güç azaltılarak kullanım ömürleri uzatılabilir. Bu anlamda, imalat süresi, duruma göre %30 ila %70 arasında azalır ve üretim için gerekli sarf malzemelerinin satın alımındaki düşüşe bağlı olarak masraflar 10 kat azalabilir!  Peki bunların yanında imalat kalitesi? İmalat kalitesi korunur, hatta daha iyi hale getirilir.

CAM çözümü ile kazanılan zaman, masrafların azaltılmasının yanı sıra üretimin yenilenmesi ve daha iyi hale getirilmesini sağlar. Geriye artık “sadece”, pazar gereksinimlerine ve ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmek kalır. 

 

3/ TopSolid : verim kazandıran CAD-CAM aracı

TOPSOLID SAS tarafından tasarlanan global CAD-CAM çözümü TopSolid’Cam yazılımı, makine takımlarının imalatı ve idaresinde 40 senelik bir bilgi birikiminden faydalanır. Kullanım kolaylığı ve fonksiyonel ve teknik gücü bir araya getiren ve endüstrinin farklı sektörlerinde kendisini kanıtlamış bu araç, inovasyona bağlı gerekliliklere daha düşük maliyetle cevap verir.

Gerçekten de simülasyonun güvenilirliği sayesinde, parçanın karmaşıklığı hangi düzeyde olursa olsun üretime konulmasını hızlandırır ve güvence altına alır.  Örneğin araç, işlemler arası hareketlerin tamamını göz önüne alır, kesim hatlarını ideal hale getirir, kalan ham maddeleri idare eder, olası çarpışmaları ön görür… Bileşenlerin, masrafların azaltılmasının doğrudan bağlı olduğu iki faktör olan zaman ve hassasiyet kazancında birleştiği, bunlarla sınırlı kalmayan bir liste.

TopSolid’Cam çözümü, diğer yandan makine takımlarının ilerlemesi ile evrilen ve son yenilikleri (MOCN, CNC, kesici aletler, imalat montajı vb.) bünyesine katan, modernliğin tamamlayıcı unsurudur.

Araç, ihtiyaçlarınız yönünde ifade düzeyinize adapte olur ve kullanmaya başlarken ve kullanırken ergonomik ve sezgisel arayüzleri sayesinde kolaylığını ortaya koyar. İmal edilecek parçalar veya kullanacağınız makine ne tipte olursa olsun, hızlı ve doğru üretim yaparsınız!

 

Uzun vadede gerçek bir yatırım ve düşük masraflı inovasyona götüren pasaport olan CAD-CAM aracı, faaliyetinize ve özelliklerine adapte olmak ve size verim kazandırmak için iyi belirlenmiş bir dizi kritere cevap vermelidir. TopSolid’Cam çözümü bu anlamda, yakın bir ortaklığın parçası olarak, zorluklarınızın üstesinden gelmek ve endüstrinin gelecek zorluklarına karşı durmak için bir kalite kriteridir. Zaman dışı aktiflerinizden menfaat sağlayın, otomatikleştirin ve ilerleyin: TopSolid’Cam ile, adil fiyata yenilenmek için donanımınız tamamdır!

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?  TopSolid’Cam çözümümüzün tamamını keşfedin

CAD-CAM için PDM seçimi kriterleri ve avantajları

CAD-CAM için PDM seçimi kriterleri ve avantajları

Dijitalleşme çağında tasarım, işin yönetim bileşeninden artık vazgeçemez. Ve CAD-CAM şirketleri bu durumun tamamıyla farkındalar: otomatik bir merkezi yönetim aracının ürettiği verilerin yönetimi ve saklanması önemli bir mesele haline gelmiştir. Bununla beraber, imalatta PDM kullanımı hâlâ standart değildir. İmalat CAM’i için neden bir PDM edinilmeli? Ne gibi faydalar sağlayabilir? Seçerken aracın hangi fonksiyonları kontrol edilmelidir? Cevaplar.

PDM nedir?

 

PDM, İngilizce Product Data Management ifadesinin  kısaltmasıdır, yani Ürün Veri Yönetimi. Aynı zamanda Teknik Veri Yönetimi Sistemi de diyebiliriz. Bu kısaltma, bir ürüne ilişkin elektronik bilgileri almaya, yönetmeye ve depolamaya yarayan dijital aracaişaret eder.

 CAD-CAM’de PDM’in rolü: CAD dokümanlarının bütününü toplamak ve merkezi hale getirmek. Amaç: mühendisler ve aynı zamanda imalat ve hatta satın alma departmanları gibi ilgili kullanıcılara yönelik akıcı ve kontrollü bir servis hizmete sunma.

 CAD-CAM öncelikle parçaları tasarlamayı, test etmeyi ve hazırlamayı sağlar. Bununla beraber, dijitalleştirme zinciri burada bitmemelidir. Ürün döngüsü bittiğinde bazı sorunsallar ortaya çıkar.

 • İzlenebilirlik: bu sorun ilk başta, öncelikle medikal, ayrıca havacılık gibi en hassas ve en riskli sektörlerde ortaya çıkmıştır. Şirketlerin, kimin neyi, ne zaman ve nasıl yaptığını bilmeye ihtiyaçları vardır.
 • Sermayelendirme: şirket, güçlü bir artı değere sahip gayri maddi bir aktifi temsil eden kendi bilgi birikiminden menfaat sağlar. Bu bağlamda, ürettiği verilerin tümünü titizce saklaması kendi yararınadır.
 • Yüksek performans: son derece rekabetçi bir bağlamda ve teknolojik ilerlemelerin daimi bir teknik değişime olanak sağladığı (gerektirdiği?) bir dönemde, CAD-CAM ile hazırlanan parçalar, evrilmeye tabidir. Üstelik hızlıca. Yüksek performans için şirketin, ürünlerini sürekli olarak adapte etmekten başka seçeneği yoktur.

PDM, bu farklı sorunsallara cevap bulmak için yönetimi devralır.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

CAD-CAM için PDM’in avantajları

 

Ürün nasıl tasarlanır, üretilir ve kullanılır? Tüm bu teknik bilgiler, önemli ölçüde ve değerli bir veri hacmi anlamına gelir. Merkezi ve güvenli biçimde saklanması, otomatik bir güncelleme ve gerçek zamanlı akıcı ve kontrol altında bir paylaşım için şirket, verimli bir yönetim aracına sahip olmalıdır.

 

İmalat odaklı kişiler için veri tabanı görevi gören PDM, şu avantajları sunar:

 

 • Güvenli saklama: PDM, ürün verilerini toplar ve depolar. Bu yönetim aracı, bu bağlamda bütünlük ve güvenlik avantajı sunar. İnsan hatası ve veri kaybı riski sıfıra indirilir.
 • Dijital merkezileştirme: CAD-CAM manuel işlerin ve kağıt formatının ötesine geçer. Modeller ve dokümanlar artık tamamıyla dijital hale getirilmiştir ve bunların yönetimi de bu gerekliliğe uygun olmalıdır. PDM sayesinde şirket, bilgi ararken azımsanamayacak ölçüde vakit kazanır.
 • Gerçek zamanlı güncelleme ve ortaklaşa çalışma: üretilen veriler, parçalar değiştirildikçe en iyi şekilde güncellenir. Daha hızlı ve oldukça güvenli biçimde. PDM bunun dışında,  verilerin bütünlüğüne etki etmeden birkaç kişinin aynı proje üzerinde çalışmasına olanak sağlar.
 • Optimum görünürlük ve akıcı paylaşım: dijitalleştirilmiş olması sayesinde bilgi dağıtımı, süre ve güvenilirlik açısından en iyi şartlarda yapılır. Üretilen verilere herkes veya yalnızca izinli kullanıcılar kolaylıkla erişebilir.

 

CAD-CAM kapsamında PDM, esnek ve akıcı yönetim için vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle, günümüzde en iyi performansa sahip CAD-CAM yazılımları, şirket performansının hizmetinde global bir araç olarak üretilen veri yönetim sisteminin bir parçasıdır.

 

TopSolid entegre PDM’i keşfedin

 

CAD-CAM şirketlerinin performans zorluklarının bilincinde olan TOPSOLID SAS, CAD-CAM yazılımına uygun bir PDM sistemi entegre eden hepsi bir arada bir araç sunar. Tek bir yazılım ile, hem bir programlama aracı hem de doküman yönetim aracına sahip olursunuz.

 

 • PDM TopSolid, TopSolid dokümanlarının yanısıra  ilave dokümanların tamamını yönetir: malzeme sertifikaları, belirli gereçlerin siparişleri, idari süreçler ve yükümlülüklerin onayı… dijital aracınızın veri tabanı, hacim sınırı olmadan her tip bilgiyi entegre eder.
 • TopSolid ile kendinize dijital zincirin bütününü otomatik hale getirme fırsatı yaratırsınız. Şirket, bilgi birikimini aşırı güvenlikli, ortak çalışmaya dayalı ve sezgisel bir sistem aracılığıyla merkezde toplayarak gayri maddi aktiflerini korur, bilginin akıcı ve kontrollü biçimde erişilebilr olmasını sağlar.

 TopSolid entegre PDM’in önemli avantajları:

 

 • Kullanıcı dostu bir araç: kullanıcı, aracı sezgisel biçimde kullanarak önemli ölçüde vakit kazanır. Yazılımın tüm fonksiyonlarını rahatça kullanarak şirketin yararına bir o kadar kazanım ekler.
 • Simülasyona bağlı olarak ISO standardı yönetimi ile makine simülasyonu
 • Optimum güvenilirlik şartları altında genel imalat değerlendirmesi.
 • İşlenen ham maddelerin yönetimi.

 

TopSolid entegre PDM ile mesleğinizin esasına odaklanın, yönetim sorunsallarından tasarruf edin, zaman kazanın ve en yeni teknolojik inovasyonları kullanın! Veri güvenliği, akıcı ve kontrollü bilgi alışverişi, bilgi birikiminin korunması… CAD-CAM için PDM’in en iyi avantajlarından faydalanın!

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımınızı değiştirmek için 4 iyi sebep

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımınızı değiştirmek için 4 iyi sebep

“Endüstri 4.0” bağlamında şirketler, derin organizasyonel, teknolojik ve insani değişimlerle yüzleşmelidir. Dolayısıyla, CAD yazılımlarının, şirketlerin geleceğin fabrikalarının gereksinimlerine cevap vermesini sağlayacak “hıza ayak uydurma” kapasitelerini sorgulamak normaldir. Bu makalede, geleceğin fabrikaları ile uyumlu CAD yazılımlarının üstesinden gelebilmesi gereken başlıca zorlukları ve doğru seçimi yapmak için sormanız gereken dört soruyu bulacaksınız.

Bir CAD yazılımı geleceğin fabrikasının hangi zorluklarının üstesinden gelmelidir?

Son 20 yıldır CAD ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sürekli gelişim göstermiş ve şirketler için vazgeçilmez gereçler olarak yerlerini almıştır. Hatta endüstride CAD, lojistik ve üretimden önce dijital hale getirilen ilk faaliyettir. Dolayısıyla, endüstri 4.0’a doğru etkili bir geçiş için, bir CAD yazılımından gerekli gereçleri sağlamasını beklemek normaldir.

 

Dijital süreklilik: verimi artırmaya doğru

Kağıdın yerini yavaş yavaş dijitale bırakması ile geleceğin fabrikası, oldukça büyük miktarda günlük veri kullanacaktır. Dijital süreklilik bu nedenle geleceğin endüstrisinin karşısındaki ilk zorluk haline gelir çünkü süreklilikte her kırılma, verim ve izlenebilirlik kaybı riskini de beraberinde getirir. CAD ve CAM yazılımları için bu süreklilik, “fikir” aşamasından ömrünün sonuna kadar bir ürüne dair bilgileri bir araya getiren Ürün Veri Yönetimi’nin (PDM) mevcudiyeti anlamına gelir.

 

İnsan işlerini kolaylaştırmak: ergonomi ve zamandan tasarruf

Geleceğin endüstrisinde insanın merkezi bir yeri vardır. Bu teknolojik dönüşüm, uzmanlığına ve teknik ustalığına yoğunlaşması için insanları zorlayıcı ve tekrarlı işlerden kurtarmalıdır. Bir CAD yazılımı söz konusu olduğunda bu durum, kullanıcının öğrenim aşamasında vakit kazanmasını sağlayan dayanıklı bir ergonomi ve öğrenme kolaylığı anlamına gelir. Yani iyi bir CAD yazılımı, “sürükle-bırak” veya akıllı seçim gibi tekniklerle ve duyarlı bir arayüzle kullanımı maksimum düzeyde basitleştirmelidir.

 

Daha hızlı çözüm üretmek için esneklik ve yapılandırma

Bununla beraber, kullanım kolaylığı fonksiyonların kısıtlanması demek değilidir. Geleceğin fabrikası her şeyden önce, piyasanın ihtiyaçlarına göre hareket edilebilen akıllı bir organizasyondur. Dolayısıyla hızlı çözüm üretmek önemli bir noktadır ve CAD söz konusu olduğunda, parçaların ölçülerini ve formunu, tasarıma baştan başlamaya gerek olmadan hızlıca değiştirme olanağı sunan parametrik bir yapı anlamına gelir.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

CAD yazılımınızı değiştirmek için dört sebep

Geleceğin endüstrisinin zorluklarına ek olarak, CAD yazılımını değiştirmek için en az dört sebep sayabiliriz.

Entegre CAD-CAM çözüm mü?

CAD yardımıyla parça tasarlayan şirketler genellikle, bu parçaların imalatı için CAM’e başvurur. Bu durumda, entegre CAD-CAM çözümleri varken neden bağımsız 2 yazılım bulundurulsun? Entegre çözüm kullanmanın sayısız avantajı vardır. Her şey entegre olduğu için, yazılımlar arasında geçide gerek yoktur ve daha da önemlisi dosya formatları arasında uyum sorunu ortadan kalkar. Bunların dışında entegre bir çözüm, verilerin daha iyi entegre edilmesini ve azımsanmayacak ölçüde zaman kazanılmasını garanti eder.

 

Bana layık bir müşteri hizmetinden yararlanabilecek miyim?

CAD sizin işiniz ise, şirketinizin başarısı büyük ölçüde yazılımın iyi işleyişine dayanır. Bu yüzden, sorunlarınızı dinlemeyi bilen ve reaktif bir müşteri hizmetine sahip olmanız oldukça önemlidir. Verilen destek, kullanıcıların karşılaştığı farklı teknik sorunlara hızlıca cevap verebilmek için donanımlı olmalıdır. Öte yandan, kullanıcıların mümkün olan en kısa zamanda yazılımı kullanabilir hale gelmeleri için, yazılımcının kurulum sırasında bir eğitim aşaması öngördüğünden emin olmalısınız. Bir başka kalite kriteri de seçilen çözümün düzenli olarak güncelleme önermesidir.

 

Kullandığım CAD yazılımı iyi tanınıyor ve kullanımı kolay mı?

Kullanıcıların en hızlı kullanmaya başladıkları yazılımlar çoğunlukla önceden bildikleri yazılımlardır! Bu yüzden, geniş bir kitle tarafından iyi kullanılabilen gereçleri tercih edin: üniversite öğrencileri, operatör mühendisler, programcılar vb. TopSolid, Fransa Devleti tarafından tanınan sertifikalı eğitimler verir ve Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından profesyonel eğitimler vermek üzere seçilmiştir. Sonuç olarak, TopSolid’i seçerek yetkin insan kaynaklarına sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.

 

Lisansın sahibi ben miyim?

Bir CAD yazılımı seçerken göz önüne alınması gereken önemli bir diğer nokta da ekonomik modeldir. Üç farklı ekonomik model vardır: süresiz lisans, abonelikle işleyen lisans ve bir bulut hizmetine abonelik. Her modelin kendine özgü avantajları olsa da süresiz lisans seçtiğinizde bu lisansın sahibi olursunuz. TOPSOLID, kendi yazılımı için bu seçimi yapmıştır: bu çözüm sayesinde yazılıma daha fazla hakim olursunuz çünkü kullandığınız sürüm üzerinde denetim sizindir.

 

“Akıllı Endüstri” çağına girerken kullandığınız CAD yazılımı sizi frenlememeli, aksine bu değişimde itici bir güç olmalıdır. Kullandığınız CAD yazılımının endüstri 4.0’ın zorluklarını karşılayamayacağını fark ederseniz, değiştirme zamanı gelmiş demektir. Bu açıdan TOPSOLID inovasyon ruhundan beslenir ve TopSolid ürünlerinin en ileri teknolojilere sahip olması için elinden gelenin en iyisini yapar. TOPSOLID aynı zamanda 2018’de, geleceğin endüstrisi için Fransız teknik uzmanlığını sergileyen FrenchFab’a katılmıştır.