3D yazılım: planlama projeleri için zorluklar neler?

3D yazılım: planlama projeleri için zorluklar neler?

3D, günümüz itibarıyla ahşap endüstrisinde CAD-CAM çözümleri için standarttır. Bununla birlikte, karmaşık ve/veya geniş çaplı planlama projeleri kapsamında 3D modelleme, zorluk yaratan bir kaynak olabilir ve engeller yaratabilir. Özel olarak planlamacıların karşılaştıkları zorlukları ele almak ve performanslarını yükseltmelerine yardımcı olmak için CAD-CAM bu tip sorunsalların üstesinden gelmelidir. Planlama projelerinizdeki 3D zorluklarına cevap olabilecek vazgeçilmez yazılım fonksiyonları nelerdir ve bu bağlamda TopSolid çözümünün kattığı değer nedir? Cevaplar!

3D yazılım: planlamada kilit fonksiyonlar

 

Ön etüt aşamasından imalat aşamasına kadar planlamacıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 3D yazılım, şu fonksiyonları sunmalıdır:

 • Teknik şartname unsurlarının entegrasyonu: bu aşamada yazılım, farklı dosya formatlarında 3D veri alımını sağlayabilmelidir. Örneğin: profesyoneller arasında oldukça yaygın Autodesk yazılımı ile geliştirilmiş ve kullanılan BIM, DXF veya DWG normunda IFC formatı.

 

 • Modelleme komutları: 3D yazılım, planlama ortamına uygun olmalıdır; örneğin: açıklıklar dahil edilerek (kapılar, pencereler…) duvar, zemin ve tavan oluşturma.

 

 • Tasarım komutları: yazılım, 3D mobilya tasarlayabilecek fonksiyonlar içermelidir; örneğin: panellerin ve kiniş, yiv, profil çıkarılması, montaj vb. gibi işlemlerin belirlenmesi.

 

 • İmalatçı teknolojilerinin entegrasyonu: yazılım bu anlamda, parametrelenmiş 3D bileşenler kütüphanesi sunar.

 

 • 3D imalat prosedürlerinin kişiselleştirilmesi: imalat aracına tam uyması için prosedürler kişiselleştirilebilmelidir.

 

 • 3D görselleştirme: uygun karar alımı ve etkili bir iletişim için yazılım, tasarım detaylarının bütünü için hassas ve ergonomik bir görselleştirme yapmalıdır.

 

 • Çalışma alanına göre proje organizasyonu: alanlar, tasarımı ve üzerinde yapılan değişiklikleri basitleştirmek ve bilhassa büyük projelerde ortak çalışmayı mümkün kılmak için 3D hacimlerle sınırlandırılmıştır.

 

 • İmalat teknolojilerinin göz önüne alınması: Projenin 3D tanımından yola çıkarak yazılım, imalatın otomatik hale getirilebilmesi için farklı imalat teknolojilerine adapte olabilmelidir.

Entegre 3D ve CAD-CAM yazılımı: avantajları nelerdir?

 

Entegre CAD-CAM çözümü için 3D’nin avantajları sayısızdır. 5 önemli katkısına yakından bakalım:

Planlama projesinin her aşamasında daha fazla ergonomi

Projenin ön etüt aşamasından itibaren 3D, hacimlerin kendi ortamlarında hassasiyetle belirlenmesini sağlar. Sonrasında 3D, mobilyaların yeni montaj prosedürlerinin araştırılması ve geliştirilmesinde vazgeçilmez bir gereç olarak karşımıza çıkar. 3D aynı zamanda, karmaşık parça imalatı programlarının, 5 eksenli CNC’de ayarlanması için değerli bir avantajdır. Planlama projesinin her aşamasında 3D, doğru teknoloji ile yönetildiğinde işi kolaylaştırarak performansın artmasını sağlar.

Projenin tüm katılımcıları yararına etkili bir iletişim aracı

Planlama projesinin global yönetimi kapsamında entegre CAD-CAM çözümünün 3D fonksiyonları, her seviyede iletişim için önemli bir avantaj haline gelir.

 

  • Projenin teknik yönleri için: 3D dijital model, projenin farklı katılımcılarıyla ürün toplantılarını canlandırmak için bir destek görevi görür. Entegre CAD-CAM çözümü bu bağlamda karar alınmasına yardımcı olur. Planlamanın hassas biçimde görselleştirilmesi sayesinde, bilinçli bir şekilde doğru teknik seçimler yapılır.
  • Ticari açıdan bakılırsa: 3D görseller oluşturarak entegre CAD-CAM çözümü sayesinde müşteri, mükemmel biçimde gerçekçi bir render alabilir. Planlamacı bu şekilde, müşterisi ile daha kolay bilgi alışverişi yapabilir ve proje de bir o kadar hızlı ilerler.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

Hata riskinin ortadan kaldırılması

Karmaşık bir montaj etüdü sırasında parçaların birbiri içine nasıl geçtiğini 3D görselleştirmek, verilen bir alanda eklemli bir montaj animasyonu kullanmak, statik veya dinamik çarpışmaları analiz etmek… montaj kusuru olmadan, önceden bir prototip hazırlamaya gerek kalmadan bir tasarım yapabilmek için bir bu kadar daha vazgeçilmez 3D fonksiyonu.

Hata riskini sıfıra indirerek planlamacı, sadece zaman kazanmakla kalmaz, itibarını sağlamlaştıracak bir güvenilirlik kriterine sahip olur.

 

3D modelleme sayesinde hazırlıkta önemli ölçüde zaman kazancı

Hassas ürün hazırlığı aşamasında zaman kazanmayı öngörmek: Bu, 3D modelleme fonksiyonuna sahip CAD-CAM yazılımının verdiği vaattir. Bir yandan, bir parçanın tasarımı sırasında 3D yapılandırma sayesinde, parçanın gerçekçi ve detaylı bir render’ı alınarak performansları tahmin edilebilir. Diğer taraftan, makinede üretim simülasyonu sayesinde, farklı etaplar görselleştirilir ve gereken süre hesaplanır.

CAD ve CAM’in karşılıklı çalışabilir olma özelliği ve otomatik plan oluşturma bir araya getirilerek 3D yazılım, tasarım aşamasından itibaren üretim prosedürlerini öngörebilir. Hatalar ortadan kaldırıldığı ve veriler güvenlik altına alındığı için hazırlık aşaması en güvenilir ve en hızlı aşamadır. Organizasyon bu şekilde talebe hızlıca cevap verebileceği gibi, kalite ve verim anlamında da kazanç sağlayacaktır!

3D modelleme aracı ile CAD-CAM değişikliklerinin gerçekçi ve gerçek zamanlı görselleştirilmesi

Tasarım sırasında değişebilecek ihtiyaçlara etkili biçimde cevap vermek için 3D modelleme, her durumda hızlı cevap verme özelliği ile sağlamlaştırılmış maksimum hassasiyet gerektirir. Bu anlamda, gerçek zamanlı olma ve CAD ve CAM iş birliği, 3D ve entegre CAD-CAM yazılımın temellerini oluşturur.  3D parametrik modelleme aracı sayesinde etüt bürosu, rötuş yapılacak unsur sayısı (boyut, malzeme çıkarılması, parçaların montajı…) ne kadar fazla ve karmaşık olursa olsun projeyi ilerletir. Müşteri ile birlikte önceden seçilen tasarım kurallarına göre üzerinde bu şekilde çalışılan parça, çalışma yükünü ağırlaştırmadan otomatik olarak görselleştirilir ve kontrol edilir.  Tasarım yine güvenilirlik ve zaman kazanır. Planlar, listeler ve imalat programları gerçek zamanlı güncellendiği için değişiklikler, atölyede makinelerin parametrelerinin adapte edilmesi için üretime akıcı biçimde aktarılır.

Herkesin mükemmel biçimde anlayabileceği atölye dokümantasyonu

3D görüntüler içeren planları alan atölye, parçaları ve yapılması gereken montajları anında anlar. Gidip-gelme sorunu yaşamazsınız, atölyenin işini kolaylaştırırsınız ve yine hata riskini azaltırsınız. Zaman kazanmanın iyi bir yolu… Bu açıdan CAD-CAM 3D, daha iyi okunabilen dokümantasyonu çok daha kolay oluşturur ve ayrıca, doğrudan atölyede 3D görselleştirme araçları sunar.

 

TopSolid’Wood : CAD-CAM işlemlerini kolaylaştıran 3D çözüm

 

Teknolojik TopSolid’Wood seçenekleri, entegre CAD-CAM çözümü, ileri 3D modelleme fonksiyonları sayesinde planlamacıların ihtiyaçlarına mükemmel biçimde cevap verir. Hassas ve parametrik Parasolid modelleme aracını baz alan TopSolid’Wood, ahşaba dayalı mesleklere ilişkin fonksiyon prensibine göre geliştirilmiştir ve ayrıca, piyasadaki CAD çözümlerinin çoğu ile uyumlu içe ve dışa 3D veri aktarımı arayüzüne sahiptir.

Bunun dışında 3D TopSolid’Wood yazılımı sayesinde, güncel projelerin, bilhassa kişiselleştirme, kişiye özel hale getirme ve bunlara bağlı birçok değişiklik gibi yüksek gereksinimlerine etkili biçimde cevap bulunabilir. Gerçekten de, gerekli ayarlamaların sayısı ne olursa olsun, değer zincirinde önemli sonuçlara yol açar:  

 • Boyutsal düzeltme: bir ögenin tek bir boyutunun değişmesi, tüm tasarım/üretim zinciri üzerinde tekrar çalışılmasını gerektirir.
 • Fonksiyonel düzeltme: daha radikal ve etkisi daha da fazla olan bu düzeltme, bir ögenin formuna veya fonksiyonuna ilişkindir. Ürünlerin, çalışma alanında yapılandırılması ve planlanması tamamıyla gözden geçirilmelidir.
 • Estetik düzeltme: bu noktada her şey beklenmelidir ve özellikle renk, finisaj, madde, malzeme, vb. anlamında her talebe adapte olmayı bilmek gerekir.

Projenin kalitesini korumak üzere, tüm hata veya veri kaybını önlemenin daha güçlü bir kontrol gerektirdiğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. Ancak böyle bir bağlamda, zaman ve kazanç kaybı da karşımıza çıkar.

CAD-CAM proseslerinin performansını garanti etmek için basitleştirmek önemlidir. Bu anlamda, 3D TopSolid’Wood çözümü tasarım aşaması sırasında, bir projeye ilişkin dokümanların tümünü (akış listesi, parça planları, yükseltmeler, montaj bilgileri…) tek bir referans dokümanda birleştirir: ana dosya. Hata riskini ve verilerin yeniden ele alınması için gereken zamanı ortadan kaldırarak 3D yazılım, düzeltmenin getirdiği kısıtlamaları fark yaratan bir avantaja çevirir. Planlamacı, daha hızlı ve daha nitelikli bir tasarım gerçekleştirir.

3D modelleme fonksiyonlarını da kullansanız, 3D geormetriden veri alımı da yapsanız, TopSolid’Wood’da bir planlama tasarımı, projenizin teknik verilerini daha kolay ve güvenilir kullanmanızı sağlar. Atölye ve taşeronlar ama aynı zamanda da müşteri bundan doğrudan faydalanır.

 

TopSolid CAD-CAM’ın geniş çaplı planlama projelerine katkısı 

 

Karmaşık ve/veya geniş çaplı planlama projelerinin yönetimi için entegre CAD-CAM içeren 3D doğru yazılım mı? Evet, eğer araç projeye dahil farklı mesleklerin iş birliği içinde ve koordineli çalışmasına olanak tanıyorsa. Bu gerekli olan minimum koşuldur!

 TopSolid’Wood, sadece bu zorunluluğu entegre etmekle kalmaz daha da ileri giderek farklı alanlardan tasarımcılara, aynı proje üzerinde bölgeye göre çalışma erişimi sunar.

Konsept, her bir bölge proje üzerinde çalışan bir mesleğe yönelik olmak suretiyle kendi fonksiyonel verilerine sahip, farklı ergonomik çalışma alanlarının oluşturulmasına dayanır. Bu alanlar, teknik şartname veya ana dosya belirlemelerine göre veya harici yazılımlardan gelen CAD dosyalarından oluşturulabilen yapı ağacı formunda verilir.

Planlamacılar isterlerse, ihtiyaçlarına göre farklı tasarım detayı düzeyleri arasından seçim yapabilirler: global bir çalışma için basitleştirilmiş temsil veya projenin hedeflenen bir bölgesinde, montaj, kalıplama, kullanılan malzemeler vb. gibi detayların daha ince temsili. Her bir planlamacı, ana dosyadan elde edilen verilere dayanarak kendi bölgesinin planlamasını yapar. Bu da referans dosyada yapılan her değişikliğin çalışma bölgelerinde otomatik olarak güncellenmesi ve bu şekilde planlamacıların tasarımlarına hızlıca adapte olması anlamına gelir. … gerçek bir çalışma rahatlığı. Tüm bölgelerin planlaması yapıldıktan sonra projeyi denetleyen kullanıcı, projenin global tutarlılığını kontrol etmek için tüm dosyaların nihai birleştirmesine geçer.

İşleyişteki bu esneklik, geniş çaplı projelerin tasarımının hızlandırılması ve güvence altına alınması için etkili bir yoldur. Her meslek grubu aynı bilgilere, aynı anda sahip olduğundan iletişim daha akıcı ve iş birliği daha verimlidir. 

Sonuç

CAD-CAM entegre 3D TopSolid’Wood yazılımı, en karmaşık ve en kaliteli projelere eşlik eder: planlamacılar, ahşap endüstrisinin farklı ve çeşitli sorunsallarına hızlı ve doğru cevap verir, değişikliklere gerçek zamanlı adapte olur ve tasarımın performansını zaman ve kalite açısından korur.

Standart veya özel tasarımların etüt ve üretim aşamalarını optimum hale getiren TopSolid’Wood 3D yazılımı, üretimin başlamasından önceki işlem süresini önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, 3D ve CAD-CAM’i bir araya getiren bir çözüm sayesinde ahşap endüstrisindeki kazanç ve rekabet zorluklarının üstesinden gelebilirsiniz.

CAD-CAM için PDM seçimi kriterleri ve avantajları

CAD-CAM için PDM seçimi kriterleri ve avantajları

Dijitalleşme çağında tasarım, işin yönetim bileşeninden artık vazgeçemez. Ve CAD-CAM şirketleri bu durumun tamamıyla farkındalar: otomatik bir merkezi yönetim aracının ürettiği verilerin yönetimi ve saklanması önemli bir mesele haline gelmiştir. Bununla beraber, imalatta PDM kullanımı hâlâ standart değildir. İmalat CAM’i için neden bir PDM edinilmeli? Ne gibi faydalar sağlayabilir? Seçerken aracın hangi fonksiyonları kontrol edilmelidir? Cevaplar.

PDM nedir?

 

PDM, İngilizce Product Data Management ifadesinin  kısaltmasıdır, yani Ürün Veri Yönetimi. Aynı zamanda Teknik Veri Yönetimi Sistemi de diyebiliriz. Bu kısaltma, bir ürüne ilişkin elektronik bilgileri almaya, yönetmeye ve depolamaya yarayan dijital aracaişaret eder.

 CAD-CAM’de PDM’in rolü: CAD dokümanlarının bütününü toplamak ve merkezi hale getirmek. Amaç: mühendisler ve aynı zamanda imalat ve hatta satın alma departmanları gibi ilgili kullanıcılara yönelik akıcı ve kontrollü bir servis hizmete sunma.

 CAD-CAM öncelikle parçaları tasarlamayı, test etmeyi ve hazırlamayı sağlar. Bununla beraber, dijitalleştirme zinciri burada bitmemelidir. Ürün döngüsü bittiğinde bazı sorunsallar ortaya çıkar.

 • İzlenebilirlik: bu sorun ilk başta, öncelikle medikal, ayrıca havacılık gibi en hassas ve en riskli sektörlerde ortaya çıkmıştır. Şirketlerin, kimin neyi, ne zaman ve nasıl yaptığını bilmeye ihtiyaçları vardır.
 • Sermayelendirme: şirket, güçlü bir artı değere sahip gayri maddi bir aktifi temsil eden kendi bilgi birikiminden menfaat sağlar. Bu bağlamda, ürettiği verilerin tümünü titizce saklaması kendi yararınadır.
 • Yüksek performans: son derece rekabetçi bir bağlamda ve teknolojik ilerlemelerin daimi bir teknik değişime olanak sağladığı (gerektirdiği?) bir dönemde, CAD-CAM ile hazırlanan parçalar, evrilmeye tabidir. Üstelik hızlıca. Yüksek performans için şirketin, ürünlerini sürekli olarak adapte etmekten başka seçeneği yoktur.

PDM, bu farklı sorunsallara cevap bulmak için yönetimi devralır.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

CAD-CAM için PDM’in avantajları

 

Ürün nasıl tasarlanır, üretilir ve kullanılır? Tüm bu teknik bilgiler, önemli ölçüde ve değerli bir veri hacmi anlamına gelir. Merkezi ve güvenli biçimde saklanması, otomatik bir güncelleme ve gerçek zamanlı akıcı ve kontrol altında bir paylaşım için şirket, verimli bir yönetim aracına sahip olmalıdır.

 

İmalat odaklı kişiler için veri tabanı görevi gören PDM, şu avantajları sunar:

 

 • Güvenli saklama: PDM, ürün verilerini toplar ve depolar. Bu yönetim aracı, bu bağlamda bütünlük ve güvenlik avantajı sunar. İnsan hatası ve veri kaybı riski sıfıra indirilir.
 • Dijital merkezileştirme: CAD-CAM manuel işlerin ve kağıt formatının ötesine geçer. Modeller ve dokümanlar artık tamamıyla dijital hale getirilmiştir ve bunların yönetimi de bu gerekliliğe uygun olmalıdır. PDM sayesinde şirket, bilgi ararken azımsanamayacak ölçüde vakit kazanır.
 • Gerçek zamanlı güncelleme ve ortaklaşa çalışma: üretilen veriler, parçalar değiştirildikçe en iyi şekilde güncellenir. Daha hızlı ve oldukça güvenli biçimde. PDM bunun dışında,  verilerin bütünlüğüne etki etmeden birkaç kişinin aynı proje üzerinde çalışmasına olanak sağlar.
 • Optimum görünürlük ve akıcı paylaşım: dijitalleştirilmiş olması sayesinde bilgi dağıtımı, süre ve güvenilirlik açısından en iyi şartlarda yapılır. Üretilen verilere herkes veya yalnızca izinli kullanıcılar kolaylıkla erişebilir.

 

CAD-CAM kapsamında PDM, esnek ve akıcı yönetim için vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle, günümüzde en iyi performansa sahip CAD-CAM yazılımları, şirket performansının hizmetinde global bir araç olarak üretilen veri yönetim sisteminin bir parçasıdır.

 

TopSolid entegre PDM’i keşfedin

 

CAD-CAM şirketlerinin performans zorluklarının bilincinde olan TOPSOLID SAS, CAD-CAM yazılımına uygun bir PDM sistemi entegre eden hepsi bir arada bir araç sunar. Tek bir yazılım ile, hem bir programlama aracı hem de doküman yönetim aracına sahip olursunuz.

 

 • PDM TopSolid, TopSolid dokümanlarının yanısıra  ilave dokümanların tamamını yönetir: malzeme sertifikaları, belirli gereçlerin siparişleri, idari süreçler ve yükümlülüklerin onayı… dijital aracınızın veri tabanı, hacim sınırı olmadan her tip bilgiyi entegre eder.
 • TopSolid ile kendinize dijital zincirin bütününü otomatik hale getirme fırsatı yaratırsınız. Şirket, bilgi birikimini aşırı güvenlikli, ortak çalışmaya dayalı ve sezgisel bir sistem aracılığıyla merkezde toplayarak gayri maddi aktiflerini korur, bilginin akıcı ve kontrollü biçimde erişilebilr olmasını sağlar.

 TopSolid entegre PDM’in önemli avantajları:

 

 • Kullanıcı dostu bir araç: kullanıcı, aracı sezgisel biçimde kullanarak önemli ölçüde vakit kazanır. Yazılımın tüm fonksiyonlarını rahatça kullanarak şirketin yararına bir o kadar kazanım ekler.
 • Simülasyona bağlı olarak ISO standardı yönetimi ile makine simülasyonu
 • Optimum güvenilirlik şartları altında genel imalat değerlendirmesi.
 • İşlenen ham maddelerin yönetimi.

 

TopSolid entegre PDM ile mesleğinizin esasına odaklanın, yönetim sorunsallarından tasarruf edin, zaman kazanın ve en yeni teknolojik inovasyonları kullanın! Veri güvenliği, akıcı ve kontrollü bilgi alışverişi, bilgi birikiminin korunması… CAD-CAM için PDM’in en iyi avantajlarından faydalanın!

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımınızı değiştirmek için 4 iyi sebep

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımınızı değiştirmek için 4 iyi sebep

“Endüstri 4.0” bağlamında şirketler, derin organizasyonel, teknolojik ve insani değişimlerle yüzleşmelidir. Dolayısıyla, CAD yazılımlarının, şirketlerin geleceğin fabrikalarının gereksinimlerine cevap vermesini sağlayacak “hıza ayak uydurma” kapasitelerini sorgulamak normaldir. Bu makalede, geleceğin fabrikaları ile uyumlu CAD yazılımlarının üstesinden gelebilmesi gereken başlıca zorlukları ve doğru seçimi yapmak için sormanız gereken dört soruyu bulacaksınız.

Bir CAD yazılımı geleceğin fabrikasının hangi zorluklarının üstesinden gelmelidir?

Son 20 yıldır CAD ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sürekli gelişim göstermiş ve şirketler için vazgeçilmez gereçler olarak yerlerini almıştır. Hatta endüstride CAD, lojistik ve üretimden önce dijital hale getirilen ilk faaliyettir. Dolayısıyla, endüstri 4.0’a doğru etkili bir geçiş için, bir CAD yazılımından gerekli gereçleri sağlamasını beklemek normaldir.

 

Dijital süreklilik: verimi artırmaya doğru

Kağıdın yerini yavaş yavaş dijitale bırakması ile geleceğin fabrikası, oldukça büyük miktarda günlük veri kullanacaktır. Dijital süreklilik bu nedenle geleceğin endüstrisinin karşısındaki ilk zorluk haline gelir çünkü süreklilikte her kırılma, verim ve izlenebilirlik kaybı riskini de beraberinde getirir. CAD ve CAM yazılımları için bu süreklilik, “fikir” aşamasından ömrünün sonuna kadar bir ürüne dair bilgileri bir araya getiren Ürün Veri Yönetimi’nin (PDM) mevcudiyeti anlamına gelir.

 

İnsan işlerini kolaylaştırmak: ergonomi ve zamandan tasarruf

Geleceğin endüstrisinde insanın merkezi bir yeri vardır. Bu teknolojik dönüşüm, uzmanlığına ve teknik ustalığına yoğunlaşması için insanları zorlayıcı ve tekrarlı işlerden kurtarmalıdır. Bir CAD yazılımı söz konusu olduğunda bu durum, kullanıcının öğrenim aşamasında vakit kazanmasını sağlayan dayanıklı bir ergonomi ve öğrenme kolaylığı anlamına gelir. Yani iyi bir CAD yazılımı, “sürükle-bırak” veya akıllı seçim gibi tekniklerle ve duyarlı bir arayüzle kullanımı maksimum düzeyde basitleştirmelidir.

 

Daha hızlı çözüm üretmek için esneklik ve yapılandırma

Bununla beraber, kullanım kolaylığı fonksiyonların kısıtlanması demek değilidir. Geleceğin fabrikası her şeyden önce, piyasanın ihtiyaçlarına göre hareket edilebilen akıllı bir organizasyondur. Dolayısıyla hızlı çözüm üretmek önemli bir noktadır ve CAD söz konusu olduğunda, parçaların ölçülerini ve formunu, tasarıma baştan başlamaya gerek olmadan hızlıca değiştirme olanağı sunan parametrik bir yapı anlamına gelir.

TopSolid’den CAD ve CAM çözümleri yelpazesi

CAD yazılımınızı değiştirmek için dört sebep

Geleceğin endüstrisinin zorluklarına ek olarak, CAD yazılımını değiştirmek için en az dört sebep sayabiliriz.

Entegre CAD-CAM çözüm mü?

CAD yardımıyla parça tasarlayan şirketler genellikle, bu parçaların imalatı için CAM’e başvurur. Bu durumda, entegre CAD-CAM çözümleri varken neden bağımsız 2 yazılım bulundurulsun? Entegre çözüm kullanmanın sayısız avantajı vardır. Her şey entegre olduğu için, yazılımlar arasında geçide gerek yoktur ve daha da önemlisi dosya formatları arasında uyum sorunu ortadan kalkar. Bunların dışında entegre bir çözüm, verilerin daha iyi entegre edilmesini ve azımsanmayacak ölçüde zaman kazanılmasını garanti eder.

 

Bana layık bir müşteri hizmetinden yararlanabilecek miyim?

CAD sizin işiniz ise, şirketinizin başarısı büyük ölçüde yazılımın iyi işleyişine dayanır. Bu yüzden, sorunlarınızı dinlemeyi bilen ve reaktif bir müşteri hizmetine sahip olmanız oldukça önemlidir. Verilen destek, kullanıcıların karşılaştığı farklı teknik sorunlara hızlıca cevap verebilmek için donanımlı olmalıdır. Öte yandan, kullanıcıların mümkün olan en kısa zamanda yazılımı kullanabilir hale gelmeleri için, yazılımcının kurulum sırasında bir eğitim aşaması öngördüğünden emin olmalısınız. Bir başka kalite kriteri de seçilen çözümün düzenli olarak güncelleme önermesidir.

 

Kullandığım CAD yazılımı iyi tanınıyor ve kullanımı kolay mı?

Kullanıcıların en hızlı kullanmaya başladıkları yazılımlar çoğunlukla önceden bildikleri yazılımlardır! Bu yüzden, geniş bir kitle tarafından iyi kullanılabilen gereçleri tercih edin: üniversite öğrencileri, operatör mühendisler, programcılar vb. TopSolid, Fransa Devleti tarafından tanınan sertifikalı eğitimler verir ve Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından profesyonel eğitimler vermek üzere seçilmiştir. Sonuç olarak, TopSolid’i seçerek yetkin insan kaynaklarına sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.

 

Lisansın sahibi ben miyim?

Bir CAD yazılımı seçerken göz önüne alınması gereken önemli bir diğer nokta da ekonomik modeldir. Üç farklı ekonomik model vardır: süresiz lisans, abonelikle işleyen lisans ve bir bulut hizmetine abonelik. Her modelin kendine özgü avantajları olsa da süresiz lisans seçtiğinizde bu lisansın sahibi olursunuz. TOPSOLID, kendi yazılımı için bu seçimi yapmıştır: bu çözüm sayesinde yazılıma daha fazla hakim olursunuz çünkü kullandığınız sürüm üzerinde denetim sizindir.

 

“Akıllı Endüstri” çağına girerken kullandığınız CAD yazılımı sizi frenlememeli, aksine bu değişimde itici bir güç olmalıdır. Kullandığınız CAD yazılımının endüstri 4.0’ın zorluklarını karşılayamayacağını fark ederseniz, değiştirme zamanı gelmiş demektir. Bu açıdan TOPSOLID inovasyon ruhundan beslenir ve TopSolid ürünlerinin en ileri teknolojilere sahip olması için elinden gelenin en iyisini yapar. TOPSOLID aynı zamanda 2018’de, geleceğin endüstrisi için Fransız teknik uzmanlığını sergileyen FrenchFab’a katılmıştır.